14
Kontakta mig

Jag vill kliva in i den digitala dimensionen

* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!

Den digitala dimensionen

Den Digitala Dimensionen

Enklare, smidigare och smartare affärer i den Digitala Dimensionen

Vi är cybermänniskor. Allt fler av våra aktiviteter, både i jobbet och privat, sker digitalt. Tack och lov är vi fortfarande människor av kött och blod, med tankar och känslor, idéer och handlingskraft. Kaotiska, genialiska och allt mer digitala.

Du vet redan en hel del om vad digitaliseringen innebär för dig idag, både på jobbet och privat. Den är en helt naturlig del av dig. Du vet säkert också att de digitala flödena är snabba och gränslösa – och att de genererar absurda mängder information.

Teknologin utvecklas varje sekund och för att ta tillvara möjligheterna måste vi vara öppna för vad som än kommer. När det kommer, och hur. Men vad ska du göra med alla digitala möjligheter egentligen?

Det finns bara ett svar: du ska använda dem till att gynna din affär idag och vara förberedd för hur du gör affärer imorgon. Du ska lyfta din prestation med digitaliseringens alla möjligheter och vi vet hur du går från kaotisk till genialisk.

Det handlar om att flytta IT in till affärens hjärta och möta kraven på en allt snabbare utveckling, både från din egen organisation och från omvärlden; kunderna och kundernas kunder.

Utmaningen är hur. Du måste nämligen se till att IT-infrastrukturen, den robusta basen, bara funkar. Pålitligt, kostnadseffektivt och säkert. Du måste också vara agil för att omedelbart kunna testa nya idéer som svarar på kundernas ständigt föränderliga önskemål och beteenden. "Two speed IT" är på allas läppar, inte minst hos Gartner och McKinsey.

Det handlar om att komma ur startblocken utan att veta om det ens finns en bana att springa på. Att misslyckas och misslyckas snabbt. Att nästa gång lyckas och lyckas snabbt. Att veta att det finns en risk, men utan att riskera allt. Det är vad vi menar med att agera i den Digitala Dimensionen.

För att kliva in i, eller utveckla, den digitala dimensionen ska du vända dig till oss. Vi har hela bilden, från dina affärsbehov, mål och visioner till hur du och din organisation ska förverkliga strategierna.

 Från den mest kostnadseffektiva och smarta lösningen för IT-förvaltningen till den mest avancerade big data-analysen av dina kunders sociala beteenden.

Enfo är 1 000 nischade experter som dagligen skapar enklare, smidigare och smartare affärer i den digitala dimensionen. Till exempel med självbetjäningstjänster som underlättar det dagliga arbetet för dina medarbetare och förbättrar servicen till dina kunder, och till dina kunders kunder.

Eller med fokuserad och avancerad analys av Big Data som hjälper dig att skåda in i framtiden och fatta de beslut som förverkligar strategin. Från Big data till petit data. 


Eller genom att skapa personifierade lösningar för snabbare genomlopp i din webbshop. Eller genom att förenkla varuflödet för att minska kostnaderna. API - management


Eller genom att låta sammankopplade enheter samla in information som sedan fördelas och tolkas via andra uppkopplade enheter för att någon ska kunna vidta rätt åtgärd i rätt ögonblick. Vem vill göra en Ines Uusman? 

Eller med inspirerande verktyg och metoder som släpper loss kreativiteten bland dina medarbetare. Det moderna arbetslivet.

Det är bara en liten del av allt vi gör för våra kunder, för att de ska kunna göra enklare, smidigare och smartare affärer i den digitala dimensionen.

Frågan är vad du vill göra?

Ta det första steget in i den digitala DIMENSIONen

* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!

Kompetensområden