364
Kontakta mig

Vill du veta mer och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig? Lämna dina kontaktuppgifter

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Hybrid Cloud

Hybrid molnlösning för full säkerhet och flexibilitet

Molntjänsters fördelar som flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet är uppenbara. I den Digitala Dimensionen är molnlösningar viktiga för affärernas utveckling. En hybrid molnlösning ger både den önskade stabiliteten och den snabbt utvecklingsbara agiliteten.

För att höja marginalerna krävs både att hålla kostnaderna nere och öka vinsterna. I den Digitala Dimensionen ser vi ökade möjligheter för det med så kallad "Two speed IT" eller robust och agilt. Den robusta IT-infrastrukturen ska i princip bara funka och leverera långsiktigt och stabilt. Klassiskt outsourcar många företag denna tjänst just för att hålla kostnaderna nere och slippa den dagliga driften.

Att vara agil, det vill säga skapa möjligheter via digitalisering, är ett måste för att snabbt kunna testa idéer eller affärsmodeller på kort sikt, utan att äventyra hela IT-infrastrukturen med system, integrationer, affärssystem etc.

Låt komplexiteten i molnet bli en affärsfördel

Molnets komplexitet består i att avgöra vad som ska ligga i den lokala infrastrukturen, vad som ska ligga på leverantörens servrar och vad som ska läggas var i det publika molnet. Enfos lösningar inom Hybrid cloud omfattar hela komplexiteten och vi guidar organisationen fram till den ideala lösningen.

Vi garanterar kontinuitet, uppkoppling, uppgraderingar och säkerhet så att den hybrida molnlösningen blir en tillgång för er affär, på er egen plattform, i våra ISO 27001-certifierade datacenter i Kuopio och Karlskrona och i ledande publika molntjänster.

kontakt

Jens Yhrefors
Director, Sales
Tel:
+46 709 633 950
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden