14
Kontakta mig

Jag vill kliva in i den digitala dimensionen

* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!

Kompetensområden

Simpler, Smoother, Smarter Business

Finansiell kommunikation och rapporter


Enfos kommunikation bygger på öppenhet och pålitlighet, bestående av relevanta, aktiva och förebyggande aktiviteter. Enfo Oyj publicerar årligen fem finansiella rapporter: bokslutskommunikén, årsredovisningen och tre kvartalsrapporter.


Enfo följer jämställdhetsprincipen och publicerar rapporterna på finska och engelska.


Enfo Oyj publicerar sin redovisning per 1 januari-31 december 2015 den 2 mars 2016.

Interim financial report

Interim report Q1 2015

Interim financial report

Interim report Q2 2015

Interim financial report

Interim report Q3 2015

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q3

Annual Report

Annual Report 2014

Financial Statement

Financial Statement 2014

Annual Report

Annual Report 2013

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2012

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2011

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2010

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2009

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2008

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2007

Financial Statement

Financial Statement

Pressmeddelanden januari 13, 2016

Enfo förvärvar Next Improvement och förstärker erbjudandet mot service -och industriföretag

Enfo förvärvar det svenska företaget Next Improvement som ett led i koncernens ambition om att bli den starkaste spelaren på den nordiska marknaden inom området Service and Asset Management. Next Improvement verkar som en helhetsleverantör mot företag som vill effektivisera, kostnadsreducera eller kvalitetssäkra sin verksamhet. Kunderna finns framförallt inom nordisk industri med både mindre bolag som större koncerner....

Pressmeddelanden december 16, 2015

Enfo gör om sin affärsstruktur

Enfo Group förändrar sin affärsstruktur. Syftet med förändringen är att stärka förutsättningarna för att implementera en ny strategi och förbättra verksamhetens kundfokus....

Pressmeddelanden november 17, 2015

Förändringar i Enfos ledningsgrupp

Enfos Senior Vice President för HR, Maria Lundell, lämnar sin post för att fortsätta sin karriär utanför Enfo. Hon slutar på Enfo den 31 december 2015. Malin Ung, HR-chef med ansvar för Enfos HR-verksamhet i Sverige, har fått erbjudande om att bli ny SVP. ...

ENFOS STRATEGISKA GRUNDPELARE
Digitala Dimensionen Inom några år kommer digitaliseringen att fundamentalt ha förändrat alla våra kunders verksamheter. Denna utveckling innebär en stor tillväxtpotential för Enfo, särskilt inom Internet of Things, cloud-tjänster, affärsanalys, säkerhet och mobilitet. Vi är övertygade om att alla våra kunder kommer att ha en digital dimension i sin verksamhet.  

 

Nya affärslösningar Digitaliseringen innebär att nya affärslösningar kommer att utvecklas och stärka Enfos nuvarande affärslösningar. Målet är att komma närmare kundens verksamhet och tillhandahålla lösningar med garanterat affärsvärde. Enfos serviceportfölj kommer att bli alltmer omfattande i takt med att nya affärslösningar utvecklas.

 

Integrerat värdeskapande Våra kunder kommer att få adderade fördelar genom affärslösningar som kombineras med förvaltningstjänster. Mervärdet från denna integration fångas upp i nya affärsmodeller där Enfo tar ansvar för hela affärslösningen, inklusive relaterade IT-infrastrukturtjänster.


Socialt ansvar


Vårt sociala ansvar medför att fatta beslut om framtida lösningar nu. Det innebär medvetenhet om hur det vi gör idag påverkar morgondagen, ekonomiskt, socialt och miljömässigt och är själva kärnan i hur vi arbetar: vi tänker bortom morgondagen och tar ansvar för dagen.

Inom Enfo strävar vi efter att agera ansvarsfullt med hänsyn till lönsamhet, medarbetare och omvärld. På det sättet kan Enfo bidra till ett bättre och mer rättvist samhälle.

Läs mer om vår filosofi, policies och rutiner inom Socialt ansvar. 

BOLAGSSTYRNING

Arto Herranen

Chairman of the Executive Management Team, CEO

Arto Herranen är civilingenjör och har tidigare arbetat som VD för Kuopion Puhelin Oyj and Savon Voima Oyj, avdelningschef vid Kuopion Puhelin Oyj, kundansvarig vid Oracle Finland Oy och produktionschef vid PTA Group Oy. Ordförande för ledningsgruppen för Enfo Oyj sedan 2007. Innehar 2 712 aktier i Enfo Oyj.

Mats Eliasson

EVP, Business Solutions

Mats Eliasson har tidigare arbetat som SVP, Service and Asset Management vid Enfo Sverige, vd för Framsteg AB, vd för MRO Software AB och vd för EBM Business Development AB. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 januari 2016. Innehar 404 aktier i Enfo Oyj.

Christian Homén

CFO

Christian Homén har masterexamen i ekonomi och har tidigare arbetat med titeln Director, Finance & Control vid Microsoft Corporation. Han har även haft flera ekonomichefsbefattningar vid Nokia Oyj, inom exempelvis affärsplanering, rapportering, controlling och finansiering. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 februari 2015. Innehar 808 aktier i Enfo Oyj

Tero Kosunen

EVP, Financial Process Services

Tero Kosunen är civilingenjör och har tidigare arbetat som ekonomidirektör, affärsutvecklingschef och platschef på Oy Danfoss. Dessutom har Kosunen arbetat som IT-konsult på Tieto Corporation. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 oktober 2011. Innehar 808 aktier i Enfo Oyj.

Malin Ung

SVP, HR

Malin Ung har tidigare arbetat som HR-chef för Enfo Sverige, HR-chef för Framsteg AB, Senior HR-konsult vid HR Skills Stockholm och som HR-chef för Wise Group. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan 1 januari 2016. Innehar 202 aktier I Enfo Oyj.

Tero Saksman

EVP, Managed Services

Tero Saksman har ekonomisk kandidatexamen med inriktning företagsekonomi och har tidigare arbetat som controller vid Kuopion Puhelin Oyj och Enfo Oyj. Inom Enfo Oyjs Informationslogistik har han arbetat som säljdirektör, säljchef och servicechef. Styrelsemedlem i Kasve Oy. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 januari 2011. Innehar 1 316 aktier i Enfo Oyj.

Lars Aabol

EVP, Strategic Account

Lars Aabol har tidigare arbetat som chef för Hogia Infra AB och som säljchef för Framfab. Medlem i Enfos ledningsrupp sedan den 1 juli 2012. Innehar 946 aktier i Enfo Oyj.

Adam Ritzén

SVP, Marketing, Enfo Group

Som utbildad ingenjör har Adam Ritzén tidigare arbetat som marknadschef för Enfo Sverige samt sälj- och marknadschef för Enfo Zystems. Han har arbetat som sälj- och marknadsdirektör på Aircall AB, marknadsdirektör för STC AB samt som VD för GBL AB. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 juli 2012. Innehar 404 aktier i Enfo Oyj.

Samuli Savo

EVP, Emerging Businesses and Transformation Office

Samuli Savo är civilingenjör och har tidigare arbetat på Gartner som Digital Lead EMEA High-Tech and Telecoms samt som konsultchef. Savo har även innehaft flera ledande befattningar vid Fujitsu, bland annat som chef för Erbjudanden och SAP Practice samt som servicechef. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 augusti 2015. Innehar 407 aktier i Enfo Oyj.

 

Styrelse

 
Tapio Hakakari, styrelseordförande
 • Juristexamen
 • Verkställande direktör för Webstor Oy
 • Vice ordförande i styrelsen för Cargotec Oyj, ledamot i styrelsen för Etteplan Oyj, Martela Oyj, Hollming Oy och Opteam Yhtiöt Oy
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för Cargotec Oyj 10 / 2012-2 / 2013, direktör på KONE Oyj, sekreterare i styrelsen 1998-2006, Administrativ direktör på KCI Konecranes Oyj 1994-1998, samt andra befattningar inom KONE Abp 1983-1994.
 • Ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 26 juni 2007. Innehar 1 636 aktier i Enfo Oyj.
 • Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare.
 

Lauri Kerman, Styrelseledamot
 • Ekonomie Masterexamen
 • VD Osuuskunta KPY
 • Ledamot i styrelsen för Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, Hoivakymppi Oy Itä-Suomen Rahasto Oy och Kiinteistö Oy Lentokapteeni.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Direktör för Icecapital Banking, partner på Iridium Corporate Finance, portföljförvaltare på Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.
 • Ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 19 mars 2014. Innehar inga aktier i Enfo Oyj.
 • Beroende av en betydande aktieägare och av bolaget.

 

 

Timo Kärkkäinen, Styrelseledamot
 • Ekonomie Masterexamen
 • Senior portföljförvaltare på Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.
 • Ledamot i styrelsen för Ekokem Oy AB, Mustavaaran Kaivos Oy och Tieyhtiö Valtatie 7 Oy
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Pensionsfondsombud, finanschef och ansvarig för finansförvaltning på Neste Oil Oyj 2005-2010, Fortum Oyj finanschef, chef för finansförvaltning 2000-2005. Ansvarig för finans, prissättning el och spedition på Imatran Voima Oy 1987-2000.
 • Ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 24 mars 2011. Innehar inga aktier i Enfo Oyj.
 • Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare.
 

Soili Mäkinen, Styrelseledamot
 • Ekonomie Masterexamen
 • CIO på Cargotec Oyj.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CIO på MacGregor Oy (2004-2006). Sedan 1993 i ett antal ledande befattningar inom systemutveckling och projektledning vid MacGregor Oy:s IT-avdelning.
 • Ledamot i Enfo Oyj: s styrelse sedan 21 mars 2013. Innehar inga aktier i Enfo Oyj.
 • Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare.

Aktieägare

 

Det totala antalet aktier i Enfo Oyj uppgår till 592 210 st. Enfo Oyj har 117 aktieägare och de tio största per den 31 januari 2016 är:


Placering

Aktieägare

ENF1V

Procent

1

 Osuuskunta KPY

 510,174

84.90

2

 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company

 11,202

1.86

3

 Enfo Personalfond

 10,510

1.74

4

 Rongo Cap

 6,086

1.01

5

 Einari Vidgrén Oy

 4,768

0.79

6

 Keskisuomalainen Oyj

 4,515

0.75 

7

 Pohjois-Savo Cooperative Bank

 3,283

0.54

8

 Hannu Isotalo Oy

 2,979

0.49 

9

 Kallax Oy

 2,848

0.47

10

 Arto Herranen

 2,712

0.45