364
Kontakta mig

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Simpler, Smoother, Smarter Business

Finansiell kommunikation och rapporter

Enfos kommunikation bygger på öppenhet och pålitlighet, bestående av relevanta, aktiva och förebyggande aktiviteter. Enfo Oyj publicerar årligen fem finansiella rapporter: bokslutskommunikén, årsredovisningen och tre kvartalsrapporter.

Enfo följer jämställdhetsprincipen och publicerar rapporterna på finska och engelska.

Enfo Oyj publicerar sin redovisning per 1 januari-31 december 2015 den 2 mars 2016.

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Annual Report

Annual Report 2015

Financial Statement

Financial Statement 2015

Annual Report

Annual Report 2014

Financial Statement

Financial Statement 2014

Annual Report

Annual Report 2013

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2012

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2011

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2010

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2009

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2008

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2007

Financial Statement

Financial Statement

Pressmeddelande maj 19, 2016

ARCTIC PAPER VÄLJER ENFO OCH IBM MAXIMO FÖR OPTIMERING AV UNDERHÅLLSVERKSAMHETEN

Enfos kompetensområde för Service and Asset Management har nyligen fått tillskott i kundbasen av industriföretaget Arctic Paper. Arctic Paper verkar som namnet antyder inom pappersindustrin och de tillverkar framförallt högkvalitativt papper för tryck....

Pressmeddelande mars 17, 2016

Enfo återigen en av de bästa arbetsplatserna

Enfo har än en gång utsetts till en av de bästa arbetsplatserna i Sverige i den studie som har gjorts av Great Place to Work. Enfo deltar i kategorin stora organisationer (250+ anställda) och kom på 9:e plats. Enfo har utsetts som en bra arbetsplats av Great Place to Work sedan 2009....

Pressmeddelande mars 08, 2016

Oriola-KD valde Enfo för att modernisera sin IT-infrastruktur

Oriola-KD har valt Enfo som en av sina leverantörer av IT-tjänster. Det fyraåriga avtalet omfattar arbetsstationer, nätverk, lokal support och datacentertjänster....

ENFOS STRATEGISKA GRUNDPELARE

Digitala Dimensionen

Inom några år kommer digitaliseringen att fundamentalt ha förändrat alla våra kunders verksamheter. Denna utveckling innebär en stor tillväxtpotential för Enfo, särskilt inom Internet of Things, cloud-tjänster, affärsanalys, säkerhet och mobilitet. Vi är övertygade om att alla våra kunder kommer att ha en digital dimension i sin verksamhet.

Nya affärslösningar

Digitaliseringen innebär att nya affärslösningar kommer att utvecklas och stärka Enfos nuvarande affärslösningar. Målet är att komma närmare kundens verksamhet och tillhandahålla lösningar med garanterat affärsvärde. Enfos serviceportfölj kommer att bli alltmer omfattande i takt med att nya affärslösningar utvecklas.

Integrerat värdeskapande

Våra kunder kommer att få adderade fördelar genom affärslösningar som kombineras med förvaltningstjänster. Mervärdet från denna integration fångas upp i nya affärsmodeller där Enfo tar ansvar för hela affärslösningen, inklusive relaterade IT-infrastrukturtjänster.

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvar medför att fatta beslut om framtida lösningar nu. Det innebär medvetenhet om hur det vi gör idag påverkar morgondagen, ekonomiskt, socialt och miljömässigt och är själva kärnan i hur vi arbetar: vi tänker bortom morgondagen och tar ansvar för dagen.

Inom Enfo strävar vi efter att agera ansvarsfullt med hänsyn till lönsamhet, medarbetare och omvärld. På det sättet kan Enfo bidra till ett bättre och mer rättvist samhälle.

Läs mer om vår filosofi, policies och rutiner inom Socialt ansvar. 

BOLAGSSTYRNING

Arto Herranen

Chairman of the Executive Management Team, CEO

Arto Herranen är civilingenjör och har tidigare arbetat som VD för Kuopion Puhelin Oyj and Savon Voima Oyj, avdelningschef vid Kuopion Puhelin Oyj, kundansvarig vid Oracle Finland Oy och produktionschef vid PTA Group Oy. Ordförande för ledningsgruppen för Enfo Oyj sedan 2007. Innehar 2 712 aktier i Enfo Oyj.

Mats Eliasson

EVP, Business Solutions

Mats Eliasson har tidigare arbetat som SVP, Service and Asset Management vid Enfo Sverige, vd för Framsteg AB, vd för MRO Software AB och vd för EBM Business Development AB. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 januari 2016. Innehar 992 aktier i Enfo Oyj.

Christian Homén

CFO

Christian Homén har masterexamen i ekonomi och har tidigare arbetat med titeln Director, Finance & Control vid Microsoft Corporation. Han har även haft flera ekonomichefsbefattningar vid Nokia Oyj, inom exempelvis affärsplanering, rapportering, controlling och finansiering. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 februari 2015. Innehar 808 aktier i Enfo Oyj

Tero Kosunen

EVP, Financial Process Services

Tero Kosunen är civilingenjör och har tidigare arbetat som ekonomidirektör, affärsutvecklingschef och platschef på Oy Danfoss. Dessutom har Kosunen arbetat som IT-konsult på Tieto Corporation. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 oktober 2011. Innehar 992 aktier i Enfo Oyj.

Malin Ung

SVP, HR

Malin Ung har tidigare arbetat som HR-chef för Enfo Sverige, HR-chef för Framsteg AB, Senior HR-konsult vid HR Skills Stockholm och som HR-chef för Wise Group. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan 1 januari 2016. Innehar 202 aktier I Enfo Oyj.

Tero Saksman

EVP, Managed Services

Tero Saksman har ekonomisk kandidatexamen med inriktning företagsekonomi och har tidigare arbetat som controller vid Kuopion Puhelin Oyj och Enfo Oyj. Inom Enfo Oyjs Informationslogistik har han arbetat som säljdirektör, säljchef och servicechef. Styrelsemedlem i Kasve Oy. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 januari 2011. Innehar 1 316 aktier i Enfo Oyj.

Lars Aabol

EVP, Strategic Account

Lars Aabol har tidigare arbetat som chef för Hogia Infra AB och som säljchef för Framfab. Medlem i Enfos ledningsrupp sedan den 1 juli 2012. Innehar 1050 aktier i Enfo Oyj.

Adam Ritzén

SVP, Marketing, Enfo Group

Som utbildad ingenjör har Adam Ritzén tidigare arbetat som marknadschef för Enfo Sverige samt sälj- och marknadschef för Enfo Zystems. Han har arbetat som sälj- och marknadsdirektör på Aircall AB, marknadsdirektör för STC AB samt som VD för GBL AB. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 juli 2012. Innehar 404 aktier i Enfo Oyj.

Samuli Savo

EVP, Emerging Businesses and Transformation Office

Samuli Savo är civilingenjör och har tidigare arbetat på Gartner som Digital Lead EMEA High-Tech and Telecoms samt som konsultchef. Savo har även innehaft flera ledande befattningar vid Fujitsu, bland annat som chef för Erbjudanden och SAP Practice samt som servicechef. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 augusti 2015. Innehar 992 aktier i Enfo Oyj.

Styrelse

Tapio Hakakari 

Tapio Hakakari, styrelseordförande

 • Jurist
 • Verkställande direktör för Webstor Oy
 • Styrelseledamot i Handelsbanken AB Suomi
 • Vice ordförande i styrelsen för Cargotec Oyj, ledamot i styrelsen för Etteplan Oyj, Martela Oyj, Hollming Oy och Opteam Yhtiöt Oy
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för Cargotec Oyj 10 / 2012-2 / 2013, direktör på KONE Oyj, sekreterare i styrelsen 1998-2006, Administrativ direktör på KCI
 • Konecranes Oyj 1994-1998, samt andra befattningar inom KONE Oyj 1983-1994.
 • Ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 26 juni 2007. Innehar 1 636 aktier i Enfo Oyj. Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare

Lauri Kerman

Lauri Kerman, Styrelseledamot

 • Ekonomie Masterexamen
 • VD Osuuskunta KPY
 • Ledamot i styrelsen för Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, Hoivakymppi Oy Itä-Suomen Rahasto Oy och Kiinteistö Oy Lentokapteeni.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Direktör för Icecapital Banking, partner på Iridium Corporate Finance, portföljförvaltare på Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.
 • Ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 19 mars 2014. Innehar inga aktier i Enfo Oyj. Oberoende av bolaget, beroende av en betydande aktieägare.

Maggie Karkkainen

Timo Kärkkäinen, Styrelseledamot

 • Civilekonom
 • Senior portföljförvaltare på Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.
 • Ledamot i styrelsen för Ekokem Oy AB, Mustavaaran Kaivos Oy och Tieyhtiö Valtatie 7 Oy
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Pensionsfondsombud, finanschef och ansvarig för finansförvaltning på Neste Oil Oyj 2005-2010, finanschef, chef för finansförvaltning på Fortum Oyj 2000-2005. Ansvarig för finans, prissättning el och spedition på Imatran Voima Oy 1987-2000.
 • Ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 24 mars 2011. Innehar inga aktier i Enfo Oyj. Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare.

Soili Makinen

Soili Mäkinen, Styrelseledamot

 • Ekonomie Masterexamen
 • CIO på Cargotec Oyj.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CIO på MacGregor Oy (2004-2006). Sedan 1993 i ett antal ledande befattningar inom systemutveckling och projektledning vid MacGregor Oy:s IT-avdelning.
 • Ledamot i Enfo Oyj: s styrelse sedan 21 mars 2013. Innehar inga aktier i Enfo Oyj. Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare. 

Anssi Lehikoinen 

Anssi Lehikoinen, styrelseledamot

 • Diplomingenjör, filosofie doktor
 • Anssi Lehikoinen är styrelseordförande på heltid i Rocsole Oy och professor i ekonomi på deltid på Östra Finlands universitet.
 • Han är bland annat ordförande i VRT Finland Oy.
 • Lehikoinen har tidigare varit verkställande direktör på Numcore Oy 11/2007-4/2012 och verkställande direktör på Rocsole Oy 5/2012 – 5/2014.
 • Styrelseledamot i Enfo Abp sedan 30 mars 2016. Äger inga aktier i Enfo Abp. Oberoende av bolaget, beroende av stor aktieägare.

Kaisa Olkkonen

Kaisa Olkkonen, Styrelseledamot

 • Juris magister, tingsmeriterad jurist
 • Kaisa Olkkonen är direktör, intressebevakning, i Nokia Abp.
 • Hon är styrelseledamot i Cargotec Abp, ordförande i kommittén Business Europen Single Market, viceordförande i ICC:s Digital Economy-kommission, styrelseledamot i nyföretagarcentrumet Suomen Uusyrityskeskus och styrelseledamot i Finsk-kinesiska handelsföreningen.
 • Styrelseledamot i Enfo Abp sedan 30 mars 2016. Äger inga aktier i Enfo Abp. Oberoende av bolaget och betydande aktieägare.

Aktieägare

Det totala antalet aktier i Enfo Oyj uppgår till 600 833 st. Enfo Oyj har 116 aktieägare och de tio största per den 30 april 2016 är:

Placering

Aktieägare

ENF1V

Procent

1 Osuuskunta KPY 510,174 84.90
2 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 11,202 1.86
3 Enfo Personalfond 10,510 1.74
4 Rongo Cap 6,086 1.01
5 Einari Vidgrén Oy 4,768 0.79
6 Keskisuomalainen Oyj 4,515 0.75
7 Pohjois-Savo Cooperative Bank 3,283 0.54
8 Hannu Isotalo Oy 2,979 0.49
9 Kallax Oy 2,848 0.47
10 Arto Herranen 2,712 0.45