364
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Simpler, Smoother, Smarter Business

Finansiell kommunikation och rapporter

Enfos kommunikation bygger på öppenhet och pålitlighet, bestående av relevanta, aktiva och förebyggande aktiviteter. Enfo Oyj publicerar årligen fem finansiella rapporter: bokslutskommunikén, årsredovisningen och tre kvartalsrapporter.

Enfo följer jämställdhetsprincipen och publicerar rapporterna på finska och engelska.

Enfo Oyj publicerar sin redovisning per 1 januari-31 december 2015 den 2 mars 2016.

Pressmeddelande november 10, 2016

Ny ledande aktör på IT-integrationsmarknaden då Enfo köper e-man

Två snabbväxande spelare på den 12 miljarder kronor stora svenska IT-integrationsmarknaden blir nu en. Vi får därmed en ny Nordisk ledare inom ett av de mest expansiva IT-segmenten. e-mans drygt 130 anställda och 100 miljoner i omsättning blir en del av Enfo....

Pressmeddelande oktober 07, 2016

Jakob Hartzell blir ny Senior Vice President på Enfo BI & Analytics

Jakob Hartzell, tidigare Sverigechef på IBM Analytic Solutions, blir ny Senior Vice President på Enfo BI & Analytics....

Pressmeddelande september 07, 2016

Novacura tecknar partneravtal med Enfo

Enfo Sweden och Novacura har tecknat ett partneravtal för programvaran Novacura Flow, som förenklar arbetsflöden genom att skräddarsy arbetsprocesser som optimerar användandet av alla typer av affärssystem....

ENFOS STRATEGISKA GRUNDPELARE

Digitala Dimensionen

Inom några år kommer digitaliseringen att fundamentalt ha förändrat alla våra kunders verksamheter. Denna utveckling innebär en stor tillväxtpotential för Enfo, särskilt inom Internet of Things, cloud-tjänster, affärsanalys, säkerhet och mobilitet. Vi är övertygade om att alla våra kunder kommer att ha en digital dimension i sin verksamhet.

Nya affärslösningar

Digitaliseringen innebär att nya affärslösningar kommer att utvecklas och stärka Enfos nuvarande affärslösningar. Målet är att komma närmare kundens verksamhet och tillhandahålla lösningar med garanterat affärsvärde. Enfos serviceportfölj kommer att bli alltmer omfattande i takt med att nya affärslösningar utvecklas.

Integrerat värdeskapande

Våra kunder kommer att få adderade fördelar genom affärslösningar som kombineras med förvaltningstjänster. Mervärdet från denna integration fångas upp i nya affärsmodeller där Enfo tar ansvar för hela affärslösningen, inklusive relaterade IT-infrastrukturtjänster.

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvar medför att fatta beslut om framtida lösningar nu. Det innebär medvetenhet om hur det vi gör idag påverkar morgondagen, ekonomiskt, socialt och miljömässigt och är själva kärnan i hur vi arbetar: vi tänker bortom morgondagen och tar ansvar för dagen.

Inom Enfo strävar vi efter att agera ansvarsfullt med hänsyn till lönsamhet, medarbetare och omvärld. På det sättet kan Enfo bidra till ett bättre och mer rättvist samhälle.

Läs mer om vår filosofi, policies och rutiner inom Socialt ansvar. 

BOLAGSSTYRNING

Arto Herranen

Chairman of the Executive Management Team, CEO

Arto Herranen är civilingenjör och har tidigare arbetat som VD för Kuopion Puhelin Oyj and Savon Voima Oyj, avdelningschef vid Kuopion Puhelin Oyj, kundansvarig vid Oracle Finland Oy och produktionschef vid PTA Group Oy. Ordförande för ledningsgruppen för Enfo Oyj sedan 2007. Innehar 2 983 aktier i Enfo Oyj.

Mats Eliasson

EVP, Business Solutions

Mats Eliasson har tidigare arbetat som SVP, Service and Asset Management vid Enfo Sverige, vd för Framsteg AB, vd för MRO Software AB och vd för EBM Business Development AB. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 januari 2016. Innehar 992 aktier i Enfo Oyj.

Lars Aabol

EVP, Strategic Account

Lars Aabol har tidigare arbetat som chef för Hogia Infra AB och som säljchef för Framfab. Medlem i Enfos ledningsrupp sedan den 1 juli 2012. Innehar 1150 aktier i Enfo Oyj.

Christian Homén

CFO

Christian Homén har masterexamen i ekonomi och har tidigare arbetat med titeln Director, Finance & Control vid Microsoft Corporation. Han har även haft flera ekonomichefsbefattningar vid Nokia Oyj, inom exempelvis affärsplanering, rapportering, controlling och finansiering. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 februari 2015. Innehar 888 aktier i Enfo Oyj

Tero Kosunen

EVP, Financial Process Services

Tero Kosunen är civilingenjör och har tidigare arbetat som ekonomidirektör, affärsutvecklingschef och platschef på Oy Danfoss. Dessutom har Kosunen arbetat som IT-konsult på Tieto Corporation. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 oktober 2011. Innehar 1091 aktier i Enfo Oyj.

Malin Ung

SVP, HR

Malin Ung har tidigare arbetat som HR-chef för Enfo Sverige, HR-chef för Framsteg AB, Senior HR-konsult vid HR Skills Stockholm och som HR-chef för Wise Group. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan 1 januari 2016. Innehar 202 aktier I Enfo Oyj.

Tero Saksman

EVP, IT Transformation

Tero Saksman har ekonomisk kandidatexamen med inriktning företagsekonomi och har tidigare arbetat som controller vid Kuopion Puhelin Oyj och Enfo Oyj. Inom Enfo Oyjs Informationslogistik har han arbetat som säljdirektör, säljchef och servicechef. Styrelsemedlem i Kasve Oy. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 januari 2011. Innehar 1316 aktier i Enfo Oyj.

Samuli Savo

EVP, Emerging Businesses and Transformation Office

Samuli Savo är civilingenjör och har tidigare arbetat på Gartner som Digital Lead EMEA High-Tech and Telecoms samt som konsultchef. Savo har även innehaft flera ledande befattningar vid Fujitsu, bland annat som chef för Erbjudanden och SAP Practice samt som servicechef. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 augusti 2015. Innehar 1091 aktier i Enfo Oyj.

Styrelse

Tapio Hakakari 

Tapio Hakakari, styrelseordförande

 • Jurist
 • Verkställande direktör för Webstor Oy
 • Styrelseledamot i Handelsbanken AB Suomi
 • Vice ordförande i styrelsen för Cargotec Oyj, ledamot i styrelsen för Etteplan Oyj, Martela Oyj, Hollming Oy och Opteam Yhtiöt Oy
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för Cargotec Oyj 10 / 2012-2 / 2013, direktör på KONE Oyj, sekreterare i styrelsen 1998-2006, Administrativ direktör på KCI
 • Konecranes Oyj 1994-1998, samt andra befattningar inom KONE Oyj 1983-1994.
 • Ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 26 juni 2007. Innehar 2 658 aktier i Enfo Oyj. Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare

Lauri Kerman

Lauri Kerman, Styrelseledamot

 • Ekonomie Masterexamen, eMBA
 • VD, Osuuskunta KPY
 • Ledamot i styrelsen för Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy och Kiinteistö Oy Lentokapteeni.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Direktör för Icecapital Banking, partner på Iridium Corporate Finance, portföljförvaltare på Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.
 • Ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 19 mars 2014. Innehar inga aktier i Enfo Oyj. Oberoende av bolaget, beroende av en betydande aktieägare.

Maggie Karkkainen

Timo Kärkkäinen, Styrelseledamot

 • Civilekonom
 • Senior portföljförvaltare på Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.
 • Ledamot i styrelsen för Ekokem Oy AB, Mustavaaran Kaivos Oy och Tieyhtiö Valtatie 7 Oy
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Pensionsfondsombud, finanschef och ansvarig för finansförvaltning på Neste Oil Oyj 2005-2010, finanschef, chef för finansförvaltning på Fortum Oyj 2000-2005. Ansvarig för finans, prissättning el och spedition på Imatran Voima Oy 1987-2000.
 • Ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 24 mars 2011. Innehar inga aktier i Enfo Oyj. Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare.

Soili Makinen

Soili Mäkinen, Styrelseledamot

 • Ekonomie Masterexamen
 • CIO på Cargotec Oyj.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CIO på MacGregor Oy (2004-2006). Sedan 1993 i ett antal ledande befattningar inom systemutveckling och projektledning vid MacGregor Oy:s IT-avdelning.
 • Ledamot i Enfo Oyj: s styrelse sedan 21 mars 2013. Innehar inga aktier i Enfo Oyj. Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare. 

Anssi Lehikoinen 

Anssi Lehikoinen, styrelseledamot

 • Diplomingenjör, filosofie doktor
 • Anssi Lehikoinen är styrelseordförande på heltid i Rocsole Oy och professor i ekonomi på deltid på Östra Finlands universitet.
 • Lehikoinen har tidigare varit verkställande direktör på Numcore Oy 11/2007-4/2012 och verkställande direktör på Rocsole Oy 5/2012 – 5/2014.
 • Styrelseledamot i Enfo Abp sedan 30 mars 2016. Äger inga aktier i Enfo Abp. Oberoende av bolaget, beroende av stor aktieägare.

Kaisa Olkkonen

Kaisa Olkkonen, Styrelseledamot

 • Juris magister, tingsmeriterad jurist
 • VD, SSH Communications Security Oyj.
 • Kaisa Olkkonen är styrelseledamot och medlem i kontrollkommittén i Cargotec Abp.
 • Kaisa Olkkonen är rådgivare i Morelex Oy, 3D Bear Oy och Familings Oy.
 • Styrelseledamot i Enfo Abp sedan 30 mars 2016. Äger inga aktier i Enfo Abp. Oberoende av bolaget och betydande aktieägare.

 

Aktieägare

Det totala antalet aktier i Enfo Oyj uppgår till 654 441 st. Enfo Oyj har 118 aktieägare och de tio största per den 31 december 2016 är:

Placering

Aktieägare

ENF1V

Procent

1 Osuuskunta KPY 566,848 85.79
2 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 12,322 1.86
3 Enfo Personalfond 9,470 1.43
4 Rongo Cap 6,494 0.98
5 Keskisuomalainen Oyj 4,966 0.75
6 Einari Vidgrén Oy 4,768 0.72
7 Pohjois-Savo Cooperative Bank 3,283 0.50
8 Hannu Isotalo Oy 3,276 0.50
9 Kallax Oy 3,132 0.47
10 Arto Herranen 2,983 0.45