364
Kontakta mig

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Information Logistics

digitaliserad fakturahantering med smart finance 

Genom att automatisera, integrera och digitalisera fakturahantering, informationsöverföring och finansiella tjänster med standardiserade rutiner och implementeringar kan kassaflödet förbättras väsentligt. Kortare cykler, lägre kostnader, smidigare implementering. Det kallar vi "smart finance".

I digitala kanaler blir fakturahanteringen mer effektiv än i en traditionell och manuell rutin. Med standardiserade, digitala processer utvecklar Enfo nya koncept och lösningar för att förvandla fakturering till penningtransaktioner. Övergången till digital fakturahantering sker i nära samarbete med organisationen för att finna den lösning som ger bäst resultat.

Såväl inkommande som utgående fakturor, inkasso och affärssystem kan integreras vilket ger en dynamisk kontroll över kassaflödet, gör processen snabbare och kapar kostnader.

Vårt tjänsteerbjudande omfattar hantering av försäljningsfakturor, leverantörsfakturor, fakturahantering för elbolag samt konsulttjänster.

Inom Enfo finns såväl teknisk kapacitet som affärsmässig kompetens att skapa helhetslösningar för fakturahantering, finanstransaktioner och arkivering och allt annat som ingår i informationslogistiken.

I samarbete med Enfos nischade expertis inom Business Intelligence, Integration, Process innovation och Applikationer kan vi dessutom ta ett mycket större grepp om organisationens processer för att i slutänden skapa enklare, smidigare och smartare affärer i den Digitala Dimensionen. En sådan helhetslösning utförs stegvis i takt med organisationen mognar och tar till sig de digitaliserade processerna.

Lösningar och tjänster utformas självklart efter verksamhetens önskemål och behov.

"Att förbättra processerna gör oss redo för att hantera den kapacitetsbrist som uppstår när baby boom-generationen går i pension."

Kari Perälä, Controller, City of Imatra

Kontakt

Ari Voutilainen
Director
Tel:
+358 447 193 443
Henrik Grannas
Head of Sales
Tel:
+358 443 355 257
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden