364
Kontakta mig

Jag vill kliva in i den digitala dimensionen

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Integration

Snabbare time-to-market med bättre integration i den Digitala Dimensionen

Att rätt person har rätt information i rätt tid är avgörande för framgång i affärer. Höga krav ställs på systemintegration då fler komponenter än någonsin ska samspela och ändå säkerställa den snabba time-to-market som krävs i den Digitala Dimensionen.

Systemintegration såväl innanför som utanför brandväggen är en växande utmaning för många företag. Lägg dessutom till mobila enheter, Internet of Things och API:er så uppstår ett behov av både robust IT med säker tillgång till företagets information såväl som möjligheter till snabba förändringar (agilitet) och lämplig styrning.

Att vara öppen för utvecklingen är självklart mycket bättre än att försöka skydda sig från den. Denna öppenhet måste tillåta att enkelt och snabbt kunna testa olika idéer och innovationer för att se vad som fungerar bäst affärsmässigt, utan att äventyra säkerheten i informationsflödet.

Enfos nischade experter inom Integration arbetar med en beprövad och framtidssäkrad metod, Baseline. Med Baseline har organisationen snabbt ett ramverk för styrningen och en fungerande plattform som säkrar nuvarande och framtida behov, oavsett om det gäller Integration, API management eller B2B gateways.

Här börjar din resa in i den Digitala Dimensionen.

Kontakt

John Torgersson
Senior Vice President
Tel:
+46 736 845 677
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden