364
Kontakta mig

Vill du veta mer och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig? Lämna dina kontaktuppgifter

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Service & Asset Management

digital asset management förenklar förvaltning och underhåll

I den Digitala Dimensionen flyter fysiska och virtuella platser samman. Kontroll av resurser och anläggningstillgångar sker minst lika mycket via e-tjänster som på fysiska platser. Ständig uppkoppling skämmer bort oss med tillgång till svar på allt, oavsett var vi är. Med digitalisering finns obegränsade möjligheter till smartare underhållssystem och kapital- och resursförvaltning. Nyckeln till effektivitet är förenkla komplexiteten.

Den gemensamma tråden från bygge till fastighet och från produktion till tjänst är många parallella processer. Kontroll över arbetsordrar, inköp, material, serviceavtal och reklamationer från flera olika källor kräver smartare och enklare processer för att fungera effektivt. Med vår djupa kompetens inom system som IBM Maximo, i kombination med insikt om affären, kan vi hjälpa dig och din organisation i allt från optimering av underhållsprocesser och systemimplementering till systemförbättring och kontinuerlig underhållsutveckling.

Oavsett om du vill öka upptid i produktionen och kostnadseffektivitet i underhållsarbeten, förbättra regelefterlevnad eller samordna och effektivisera servicearbeten i fält kan vi hjälpa dig Hela vägen till värde™ i den Digitala Dimensionen. Vi maximerar värdet av dina tillgångar och underhållsprocesser så att du kan nå dina mål så snabbt som möjligt.

Kontakt

Henrik Nyström
Tel:
+46 704 419 618
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden