364
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Martela office

Case

Molntjänster skapar en gemensam grund för det internationella företaget Martela

Martela-koncernen, en av Nordens ledande leverantörer av ergonomiska och innovativa kontorsmöbler, förnyar stegvis hela sin IT-infrastruktur som en del av sin nya strategi. I och med förnyelsen möjliggörs arbete oberoende av tid och plats och kvalitén på kundkontakten förbättras. En del av helheten är övergången till molnet under ledning av Enfo.

Kontakta mig

Vill du veta mer och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig? Lämna dina kontaktuppgifter

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

- Med hjälp av molntjänsterna skapar vi ett enhetligare internationellt Martela som hjälper oss att leva upp till våra kundlöften bland annat genom en förbättrad smidighet och punktlighet i leveranskedjan, berättar Martelas IT-Manager Jari Hammar.

Modern arbetsmiljö utgör en välfungerande helhet

Martela vill att arbetsmiljön ska möjliggöra noggrannare och smidigare delning av information som gäller kundrelationerna till alla parter.

- Kärnan i vår verksamhet är att skapa kundorienterade och inspirerande arbetsmiljöer för våra kunder. Vi vill även förverkliga detta inom Martela och förena den fysiska och digitala arbetsmiljön till en välfungerande helhet. Utnyttjande av molntjänster möjliggör allt detta. Idag kan bakgrundsdata som t.ex. information från vårt CRM system visualiseras via ett enkelt användargränssnitt till kunder och Martelas medarbetare, berättar J.Hammar. 

Molntjänsten som skalas enligt affärsverksamhetens behov

Styrkan hos Office 365 som plattform för molntjänsten är att det är skalbart enligt affärsverksamhetens behov. För att utnyttja skalbarhetsfördelarna tillfullo behöver den partner som utvecklar dem ha en vilja att arbeta nära kunden. 

- Viljan att förstå vår affärsverksamhet är en anledning till varför Enfo valdes till vår partner. Det är en partner som uppnår konkreta resultat. Vi har ett smidigt och starkt samarbete. Vi uppskattar Enfos proaktivitet och ansvarstagande: de reagerar aktivt på utvecklingsutmaningar inom synhåll, beskriver J. Hammar. 

Betydande kostnadsbesparingar med hjälp av molntjänsterna

- Ett smidigt informationsflöde är centralt i en modern organisation både med tanke på konkurrensen och den egna arbetsmiljön. Enligt vår erfarenhet kan man genom att avlägsna onödiga problem på vägen uppnå till och med en besparing på 30 procent och skapa värde för kunden med ännu bättre service än tidigare. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder att uppnå dessa mål, måste vi och kunderna ha gemensamma strategiska avsikter och kontinuerlig kontakt, berättar Enfos Key account manager Matti Kemppi

Enligt J.Hammar möjliggör samarbetet med Enfo bättre kontinuitet i verksamheten.

- Enfo kommer förutom utvecklingen av molntjänsterna även att övervaka hur vår datatekniska verksamhetsmiljö fungerar. Det största värdet för oss uppkommer av att tillförlitligheten hos våra verksamhetsapplikationer ökar och vi kan reagera betydligt snabbare på tekniska störningar, eftersom vår miljö övervakas dygnet runt av Enfo, berättar J.Hammar.

Jari Hammar 

Nyttan med molntjänsterna och samarbetet

  • Molntjänsterna binder ihop mekanismerna för de större systemförnyelserna och gör informationen synlig.
  • Informationen kan nyttjas av alla parter oberoende av landgränser, arbetstagare och kunder.
  • Samarbetet inom organisationen underlättas.
  • Det är möjligt att ytterligare öka Martelas leveransprecision.
  • Personal frigörs för att arbeta oberoende av tid, plats och terminal: möjlighet till flexibilitet i verksamheten. 
  • Under Enfos övervakning förbättras beredskapen att reagera i störningssituationer. 
  • Enfo har som expertpartner från start deltagit aktivt i utvecklingsarbetet för att åskådliggöra fördelar för Martela.

Jari Hammars tre tips för förnyelseprojekt

1) Affärsverksamhetsbehovet är den faktor som främst styr i nya helhetsprojekt och användningen av molntjänster: fundera vilka behov som finns och härled lösningarna utgående från behoven. Att klargöra behovet skapar motivation, som hjälper att leda förändringsprojekt genom svåra skeden. 

2) Skapa ett partnernätverk som passar dina behov. Hitta en partner, som passar just dig. För ditt företag och din personal är det viktigt att du väljer en partner, med vilket samarbetet fungerar och företagskulturerna möts på rätt sätt. Du kan inte anta att en partner sköter allt, därför ska en partner och du kunna fungera tillsammans. 

3) Led dina partners till produktivt samarbete. När du har hittat dina partners är de ett viktig arbetsredskap för förändring. Var öppen med affärsverksamhetensmål, beskriv behovet tydligt. Ge inga färdiga lösningar utan stora och ansvarsfulla roller, i och med vilka de engagerat och motiverat går in för att lösa dina utmaningar. 

Om Martela  
Martela är en av Nordens ledande leverantörer av kontorsinredning. En passion för att erbjuda de bästa arbetsplatserna har varit vägledande för företaget i sjuttio år. Förutom innovativa och ergonomiska möbellösningar designar och genomför Martela olika arbetsplatsrelaterade tjänster. Martela hjälper till att förbättra anställdas välbefinnande samtidigt som att öka utnyttjande av utrymmet på arbetsplatser, i skolor och miljöer för omsorg. www.martela.se