364
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Jag har arbetat med integration mellan befintliga system och ”moderna” lager i över 20 år. En nyare erfarenhet för mig var att bygga ut mitt gamla hus. Eftersom man tenderar att använda sina tidigare kunskaper när man tar sig an nya utmaningar skulle jag säga att min bakgrund inom integration var otroligt värdefull under det här byggprojektet. Hur och varför? Jag ska försöka jämföra dessa projekt på några utvalda områden och kanske komma med några insikter i hur man hanterar problemen med systemintegrering under tiden. ...

evenemang - mars 03, 2017