13 Mar 2013

Systemvetardagen 2013

IT Universitetet, Kista

Enfo Sweden medverkar på Systemvetardagen 2013, vilket är den årliga arbetsmarknadsdagen anordnad av studentkåren DISK vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet i Kista. I över 10 år har dagen varit den plats där företag och studenter träffats för att bygga kontakter, rekrytera eller underlätta karriärval.

Mer information finns på

http://systemvetardagen.se/


Den här webbplatsen använder sig av cookies