Arbetsstations- och enhetshanteringstjänster

I en väl fungerande arbetsstationsmiljö förbättras användarnas effektivitet. Samtidigt förhindras dolda kostnader för förlorad arbetstid och ineffektiva metoder. I en administrerad IT-miljö för arbetsstationer hanterar vi datorerna centralt, vilket förenklar och förbättrar underhållsrutinerna och skyddar kundföretagets information.

För ett företag av lämplig storlek finns det självklara fördelar med att outsourca hanteringen av arbetsstationer. Det är ineffektivt att ha dyrbar personal för intern datorhantering, om tjänstleverantören kan erbjuda professionell service och hög specialistkompetens inom området. Med vårt effektiva servicesystem begränsas kundens kostnader till de tjänster och det antal arbetsstationer som definieras i tjänstavtalet.

Kontaktpersoner för mer information

Nicklas Bremgård, Business Unit Director, IT Outsourcing
Tel: +46 709 65 10 50
Nicklas.Bremgard@enfo.se

Osmo Wilska, Executive Vice President
Tel: +358 400 483 567
osmo.wilska@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies