CRM och utvecklingssamordning

Modellen för kundrelationshantering (CRM) planeras och utformas enligt det kundspecifika tjänstavtalets omfattning. Genom att definiera nyckelroller och samarbetsgrupper utvecklar vi en tydlig struktur för hantering av daglig tjänstproduktion och kontinuerlig utveckling av kundmiljön. Kombinationer av flera utvecklingsprojekt samordnas genom effektiv projektportföljhantering och hanteras av projektledare med specialistkompetens. En sådan hanteringsmodell ger snabba projektleveranser i enlighet med den övergripande utvecklingsstrategin för kundens miljö.

De kundspecifika nyckelrollerna i en kundrelationsmodell kan till exempel vara en kundkontoansvarig, en tjänstansvarig, en projektsamordnare, en projektledare och representanter för olika tjänstproduktionsteam. I utvecklingen av kundmiljön deltar också ett antal specialistteam och utvecklingsroller, beroende på utvecklingsmålen och de tekniska lösningar som används i den aktuella kundmiljön.

Utöver omfattande tjänstpaket kan kundrelationsmodellen kompletteras med utomstående experter och konsulter som har specialkompetens inom olika områden. Tack vare ett brett partnernätverk kan vi utrusta kundmiljön med expertis inom en mängd olika tekniska och driftmässiga områden.

Kontaktpersoner för mer information

Nicklas Bremgård, Business Unit Director, IT Outsourcing
Tel: +46 709 65 10 50
Nicklas.Bremgard@enfo.se

Osmo Wilska, Executive Vice President
Tel: +358 400 483 567
osmo.wilska@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies