IT-hantering och hybridtjänst

Inom ramen för ett ”hybridtjänstkoncept” samarbetar Enfo med Sofigate. Genom samarbetsmodellen för hybridtjänsterna kompletteras Enfos allmänna kundrelationsmodell av Sofigates IT-hanteringskapacitet, som därmed kommer våra kunder till del via övergripande tjänstpaket.

Hybridtjänsten, som levereras gemensamt av Enfo och Sofigate, ger ökad kapacitet för affärsdriven utveckling av kundens tjänster. Sofigate ansvarar för att sammanställa kundens affärskrav och använda tillgängliga tjänster baserat på kundens förväntningar. IT-hanteringen innefattar tjänster som levereras av Enfo och förbättrar kundens flexibilitet för förändringar i affärsmiljön, från beslut till implementering.

Hybridtjänsten ger tillgång till innovationer för affärsdriven utveckling. Vi använder befintliga, väl beprövade tjänstkomponenter som har fått utmärkt kritik från våra kunder. Hybridtjänsten är en unik eftersom den ger en kombination av inköps- och leveranskompetens.

Mer information finns på: hybridservice.com/enfo-simpler-smoother-smarter

Kontaktpersoner för mer information

Nicklas Bremgård, Business Unit Director, IT Outsourcing
Tel: +46 709 65 10 50
Nicklas.Bremgard@enfo.se

Osmo Wilska, Executive Vice President
Tel: +358 400 483 567
osmo.wilska@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies