Presentation av IT-outsourcing

Allt fler företag väljer att outsourca de delar av affärsprocesserna som inte ingår i företagets kärnverksamhet. Företag som bestämmer sig för att outsourca funktioner söker efter ett långsiktigt samarbete med en tillförlitlig partner som tar övergripande ansvar för IT-miljöns kapacitet, tillförlitlighet och kontinuerliga utveckling. Våra outsourcingavtal kan omfatta tjänster för definierade, avgränsade områden i IT-miljön eller tjänster för ett mer övergripande ansvar över hela miljön.

Genom våra outsourcingtjänster vill vi skapa ett långsiktigt och hållbart samarbete med kundföretaget. Erbjudandet omfattar tjänster och heltäckande tjänstpaket för tillförlitlig och högkvalitativ hantering av olika IT-områden. Den kundspecifika modellen kan innebära att vissa eller alla tjänster outsourcas, vilket verkställs genom flexibla avtal och en omfattande, modulbaserad tjänststruktur.

Våra outsourcingtjänster är indelade i följande segment:

När vi utvecklar våra outsourcingtjänster fokuserar vi främst på hantering av outsourcingrelaterade övergångsprojekt, förbättring av tjänstkontinuitet, hantering av överenskomna servicenivåer och samarbetsmodeller för kundrelationer. Målet med utvecklingen är alltid att skapa tjänstlösningar som våra kunder tycker är lätthanterliga och okomplicerade.

Våra outsourcinglösningar baseras på teknisk expertis och djupgående kunskaper om tjänstprocesser. Vid processutvecklingen använder vi rekommenderade branschmetoder och rutiner för olika tjänsthanteringsområden, exempelvis hantering av servicestrategier, design, förändring, drift och kontinuerlig utveckling.

Kontaktpersoner för mer information

Nicklas Bremgård, Business Unit Director, IT Outsourcing
Tel: +46 709 65 10 50
Nicklas.Bremgard@enfo.se

Osmo Wilska, Executive Vice President
Tel: +358 400 483 567
osmo.wilska@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies