Tjänster för programvaruhantering

Tjänsterna för programvaruhantering innefattar hantering, underhåll, utveckling och drift av programvara. Vi erbjuder både kundspecifik, omfattande outsourcing av system och produktbaserade programhanteringstjänster.

Inventering och hantering av programvara

Genom programinventering granskas kundföretagets aktuella programvarusituation och möjligheter till utveckling. Kunden får överblick över vilka program som används i organisationen, och över sambanden mellan programmen. En inventering ger även en fingervisning om hur programmen bör hanteras och hur programuppsättningen kan utvecklas till en mer kostnadseffektiv helhet.

Systematisk programvaruhantering är ett sätt att säkerställa att data som lagras i programmen stämmer och kan rapporteras. Programvaruhantering är en kontinuerlig process för kontroll och underhåll av nyckelegenskaper och data i alla programvaror.

Utveckling av programmiljön

Hantering av en programportfölj är ett konkret verktyg för effektivt ledarskap och förändringshantering. Exempel på fördelar är optimerade kostnader och risker vid nya beslut, i förhållande till de förväntade affärsfördelarna.

Med omfattande hantering och utveckling av programvarumiljön förbättras programmens drifteffektivitet och de relaterade tjänsterna, vilket ger optimala möjligheter att nå affärsmålen.

Kontaktpersoner för mer information

Nicklas Bremgård, Business Unit Director, IT Outsourcing
Tel: +46 709 65 10 50
Nicklas.Bremgard@enfo.se

Osmo Wilska, Executive Vice President
Tel: +358 400 483 567
osmo.wilska@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies