Arbetsstations- och enhetshanteringstjänster

En arbetsstationsmiljö som fungerar smidigt ökar användarnas produktivitet och minskar dolda kostnader för till exempel förlorad arbetstid för Kundens användare eller för ineffektiva arbetsmetoder. Med en hanterad IT-miljö för arbetsstationer hanteras arbetsstationerna via en centraliserad tjänst som förenklar och förbättrar effektiviteten för underhållsuppgifterna och säkrar den nivå av informationssäkerhet som krävs av Kundens verksamhet.

Fördelarna med att utlokalisera arbetsstationshanteringen är överväldigande när partnerns storlek är idealisk. Det är improduktivt för Kunden att hålla dyr personal i den egna organisationen som ansvarar för arbetsstationshanteringen när det alternativ som erbjuds av tjänsteleverantören  omfattar en mycket professionell tjänst samt team och experter som är specialister på sina områden. Tack vare det här effektiva tjänstesystemet begränsas Kundens utgifter till de tjänster som denne betalar för i enlighet med antalet arbetsstationer istället för de kostnader som Kunden skulle ådra sig för att underhålla ett helt team i sin egen organisation.

Kontaktpersoner för mer information

Jens Yhrefors, Vice President Sales, IT Services and Outsourcing
Tel. +46 709 633 950
jens.yhrefors@enfo.se

Matti Seppänen, Senior Vice President, IT Services and Outsourcing
Tel: +46 734 245 257
matti.seppanen@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies