Mobiltjänster som en del av IT-outsourcing

Mobilenheter kan hanteras kostnadseffektivt inom ramen för en separat tjänst med samma struktur och funktion som tjänsten för arbetsstationshantering. Paketet omfattar tjänster för mobilenhetshantering, användarsupport samt livscykelhantering för enheterna. Tillsammans med kunden fastställer vi ett anpassat tjänstpaket och ett avtal baserat på kundspecifika behov.

Tjänst för gemensam arbetsstations- och mobilenhetssupport

Vårt kombinationspaket av supporttjänster för både mobilenheter och arbetsstationer ger kunden en central supportkanal för båda typerna av maskinvara.

Kunden kan välja vilka enhetsmodeller och tjänster som ska hanteras inom ramen för tjänstpaketet. En och samma servicekanal kan användas för en bred uppsättning av mobilenheter. I vår modulbaserade tjänstkatalog kan kunden välja ett specifikt tjänstpaket även för mobiltjänster.

Förbättrad kostnadseffektivitet och säkerhetshantering för mobilenheter

Våra mobila tjänster ger en ny struktur för kostnadshantering, vilket gör att kunden kan nå ökad kostnadseffektivitet och tjänstkvalitet. Dessutom ökar säkerhetsnivån för mobilenheter, eftersom en definierad process för uppdateringshantering används.

Att lägga ut mobiltjänsthantering på en extern tjänstleverantör ger också goda möjligheter att formalisera och uppdatera enhetsmiljön. Moderna och uppdaterade mobilenheter är ofta ett bra sätt att motivera och engagera medarbetarna.

Kontaktpersoner för mer information

Jens Yhrefors, Vice President Sales, IT Services and Outsourcing
Tel. +46 709 633 950
jens.yhrefors@enfo.se

Matti Seppänen, Senior Vice President, IT Services and Outsourcing
Tel: +46 734 245 257
matti.seppanen@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies