Mobiltjänster som en del av IT-outsourcing

Mobilenheter kan hanteras kostnadseffektivt inom ramen för en separat tjänst med samma struktur och funktion som tjänsten för arbetsstationshantering. Paketet omfattar tjänster för mobilenhetshantering, användarsupport samt livscykelhantering för enheterna. Tillsammans med kunden fastställer vi ett anpassat tjänstpaket och ett avtal baserat på kundspecifika behov.

Tjänst för gemensam arbetsstations- och mobilenhetssupport

Vårt kombinationspaket av supporttjänster för både mobilenheter och arbetsstationer ger kunden en central supportkanal för båda typerna av maskinvara.

Kunden kan välja vilka enhetsmodeller och tjänster som ska hanteras inom ramen för tjänstpaketet. En och samma servicekanal kan användas för en bred uppsättning av mobilenheter. I vår modulbaserade tjänstkatalog kan kunden välja ett specifikt tjänstpaket även för mobiltjänster.

Förbättrad kostnadseffektivitet och säkerhetshantering för mobilenheter

Våra mobila tjänster ger en ny struktur för kostnadshantering, vilket gör att kunden kan nå ökad kostnadseffektivitet och tjänstkvalitet. Dessutom ökar säkerhetsnivån för mobilenheter, eftersom en definierad process för uppdateringshantering används.

Att lägga ut mobiltjänsthantering på en extern tjänstleverantör ger också goda möjligheter att formalisera och uppdatera enhetsmiljön. Moderna och uppdaterade mobilenheter är ofta ett bra sätt att motivera och engagera medarbetarna.

Kontaktpersoner för mer information

Matti Seppänen, Vice President Sales, Marketing & Service Management, Enfo Finland Sales
Tel: +358 400 422 556
matti.seppanen@enfo.fi

Nicklas Bremgård, Business Unit Director, IT Outsourcing
Tel: +46 709 65 10 50
Nicklas.Bremgard@enfo.se

Osmo Wilska, Executive Vice President
Tel: +358 400 483 567
osmo.wilska@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies