Partners

I vårt noggrant utformade partnernätverk ingår välkända och branschledande företag. Partnermodellen baseras på långsiktiga samarbetsrelationer och gemensamma utvecklingsmål. Syftet med gemensamma utvecklingsmål är att förbättra serviceerbjudandet i kundföretagets affärsmiljö, som är i ständig förändring.

Servicepartner och utveckling av det övergripande serviceerbjudandet

Servicepartner ger kapacitet, tjänster och kompetens som kompletterar det övergripande serviceerbjudandet. Med ett brett partnernätverk kan vi erbjuda kunderna omfattande tjänstpaket. Genom att dra nytta av det övergripande erbjudanden kan varje kundföretag i nätverket koncentrera sig på att producera tjänster som baseras på den egna kärnkompetensen.

Teknikpartner och nya innovationer

Våra viktigaste kriterier vid val av teknikpartner är tillförlitliga lösningar, nya teknikinnovationer, kontinuerlig produktutveckling och konkurrenskraftig prissättning. Genom att använda innovationer och nya produkter i våra tjänster och lösningar kan vi utveckla vårt serviceerbjudande och skapa effektiva tjänster som höjer kundföretagens konkurrenskraft.

Utbildnings- och konsultpartner, kontinuerlig kompetensutveckling

Att utveckla medarbetarnas kapacitet och kompetens är särskilt viktigt för en tjänstleverantör som Enfo, som erbjuder tjänster innefattande den senaste tekniken och kontinuerligt utvecklade koncept. Samarbete med professionella utbildnings- och konsultpartner ger snabb implementering av ny teknik och driftmodeller i den dagliga verksamheten och vid tjänstutveckling.

Kontaktpersoner för mer information

Jens Yhrefors, Vice President Sales, IT Services and Outsourcing
Tel. +46 709 633 950
jens.yhrefors@enfo.se

Juha Tujula, Chief Technology Officer and Alliance Manager
Tel: +358 44 7193 699
juha.tujula@enfo.fi

Matti Seppänen, Senior Vice President, IT Services and Outsourcing
Tel: +46 734 245 257
matti.seppanen@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies