Business Intelligence-lösningar

Välkommen till Enfo Pointer – Vi hjälper dig att fatta bättre beslut.

Vi är specialister inom Business Intelligence-lösningar, budget och planering, lönsamhetsanalys samt Data Warehouse. Enfo Pointer är en av Sveriges ledande konsulter inom BI med stor erfarenhet av implementering av Business Intelligence-projekt under de senaste 10 åren.

Nyckeln till framgång är att fatta rätt beslut – därför är det viktigt att erbjuda rätt lösning inom Business Intelligence till dem som har mest påverkan på affären. Lösningarna inom området handlar om att hantera verksamheten så att en större konkurrenskraft uppnås. Alla förbättringar bör börja i mindre skala, men med en klar vision där alla ser samma bild av verkligheten – en sanning. Vägen dit kräver tid och arbete med att skapa gemensamma begreppsdefinitioner, strukturera, förädla och presentera information. Vi är övertygade om att de företag som lyckas får en fördel mot sina konkurrenter.

Business Intelligence – möjligheten och förmågan att fatta bättre beslut

Enfo Pointer är en oberoende leverantör och även ett av de ledande företagen inom Business Intelligence och vi hjälper företag att fatta bättre beslut samt att få ut maximal nytta av sin investering. Vi har ett helhetsperspektiv på processen från data till insikt och från beslut till handling.

Våra spetskompetenser är; QlikView, Microsoft Data Warehouse och BI samt inom IBM Cognos BI & Planning och som leverantör erbjuder vi såväl spets och kvalitet som bredd.

Analys och systemutveckling

Enfo Pointer integrerar analys med systemutveckling för att hjälpa företag att fördjupa kunskapen om sina affärer och kundrelationer. Vad innebär det? Enfo Pointer hjälper företag med uppföljning och rapportering som går utanför den vanliga redovisningen. Det handlar främst om sammanställning av data från olika interna och externa datakällor kombinerat med verksamhetsanalys. Resultatet blir snabbare, djupare och flexiblare uppföljning – en uppföljning som går att styra och agera på så att verksamheten kan nå de uppsatta målen.

smallbox_info

Om Enfo Pointer

smallbox_cart

Produkter och tjänster

smallbox_world

Nyheter

smallbox_personer

Kunder

smallbox_tel

Kontakta Enfo Pointer

 

Kontaktpersoner för mer information

Hans Eriksson, Försäljningschef Enfo Pointer
Tel: +46 70 441 86 01
hans.eriksson@enfo.se

Lina Tjerneld, COO, Enfo Pointer
Tel: +46 73 625 30 40
lina.tjerneld@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies