Datalager/Data warehouse

Datalager/Data warehouse

När man investerar i en BI-lösning är det självfallet viktigt att tänka långsiktigt. För att få en framtidssäkrad miljö som kan växa och förändras med verksamheten är ett datalager en bra idé. Vi på Enfo Pointer vill gärna kalla det informationslager – där datalager + genomarbetade begreppsdefinitioner + hög datakvalitet = informationslager. Vi har en väl inarbetad metodik för hur vi bygger informationslager och ett stödjande ramverk – Baseline Data Warehouse – som gör att vi inte börjar från noll i projekten. Ovanpå ett väl strukturerat datalager är det enklare att bygga bra rapporter och kunna göra relevanta och snabba analyser från alla delar av verksamheten. Berörda beslutsfattare får en helhetsbild över den information som beskriver affärstransaktioner, kunder, produkter och produktstrukturer, produktion och distribution – kort sagt alla affärsprocesser som är kritiska i företagets verksamhet.

Baseline Data Warehouse – ett framtidssäkert ramverk baserat på Microsoft SQL Server SSIS

Om du planerar ett datalagerprojekt så finns det ett oslagbart sätt att ge projektet en flygande start. Enfo Pointers Baseline Data Warehouse är ett ramverk byggt på Microsoft SQL Server ETL-verktyg SSIS (SQL Server Integration Services). Ramverket följer Kimballs datalagerarkitektur. Baseline Data Warehouse innehåller ett basbibliotek med färdiga ETL-paket, en integrerad datakvalitetsprocess, en heltäckande set-up för loggning och övervakning och ett basbibliotek med loggnings- och datakvalitetsrapporter. Kort sagt, Baseline Data Warehouse ger dig en strukturerad och väldokumenterad best practice för hur man designar och testar ett informationslager på en Microsoft SQL server plattform. Ladda ned datablad här

ETL

Kontaktpersoner för mer information

Åsa Landén Ericsson, VD, Enfo Pointer
Tel: +46 736 256 070
asa.landen@enfo.se

Lina Tjerneld, Försäljningschef, Enfo Pointer
Tel: +46 73 625 30 40
lina.tjerneld@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies