Om Enfo Pointer

Enfo Pointer grundades 2000 och har sedan dess etablerat sig som ett av Sveriges ledande konsultföretag inom Business Intelligence och beslutsstöd. 2011 omsatte Pointer drygt 67 MSEK med god lönsamhet. Vi har verksamhet i Stockholm och Malmö och hjälper kunder inom vitt skilda branscher att förbättra sitt beslutsstöd. Våra lösningar innefattar ofta datalager – ett data warehouse – helt enkelt därför att vi anser att det är det bästa sättet att bygga en framtidsäker beslutsstödslösning.

Både analys och systemutveckling

Enfo Pointer integrerar analys med systemutveckling för att hjälpa företag att fördjupa kunskapen om sina affärer och kundrelationer. Vad innebär det? Enfo Pointer hjälper företag med uppföljning och rapportering som går utanför den vanliga redovisningen. Det handlar främst om sammanställning av data från olika interna och externa datakällor kombinerat med verksamhetsanalys. Resultatet blir snabbare, djupare och flexiblare uppföljning – en uppföljning som går att styra och agera på så att verksamheten kan nå de uppsatta målen.

Kontaktpersoner för mer information

Åsa Landén Ericsson, VD, Enfo Pointer
Tel: +46 736 256 070
asa.landen@enfo.se

Lina Tjerneld, Försäljningschef, Enfo Pointer
Tel: +46 73 625 30 40
lina.tjerneld@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies