Budget och planering

Har din verksamhet växt och förändrats? Är din verksamhet i behov av bättre budgeterings- och planeringsstöd? Gör ni flera prognoser per år och lägger för mycket tid och kraft på svåröverskådliga Excelark och en svårkontrollerad process? Då kan Enfo Pointer hjälpa dig att få tid över och en bättre kvalitet i processen!

Enfo Pointer har genomfört många framgångsrika införandeprojekt för budget och planeringsverktyg. Med tiden har vi blivit kända för att att vara en av de främsta inom detta område. Det har åstadkommits genom att tillsammans med kunden bygga och leverera system enligt tidplan, på budget och med funktionalitet som ofta överträffar förväntningarna.

Enfo Pointers expertkunskap inom budget och planeringsprocessen och kunskapen kring de olika verktyg som finns för att stödja denna är den enskilt största framgångsfaktorn bakom våra många lyckade projekt.

Enfo Pointers tillvägagångssätt är ett iterativt förfarande där utveckling och avstämning med verksamheten sker hand i hand. Detta maximerar kunskapsöverföringen och utnyttjandet av resurs- och tidsåtgång. Att snabbt visa resultat och presentera en ”pilot”, har visat sig vara en effektiv metod för att säkerställa att projektet är verksamhetsdrivet, väl förankrat hos användare och hela tiden motsvarar förväntningarna.

Ladda ner mer information kring Budget och planering »

Jag vill veta mer om Budget och planering!

Fyll i formuläret så hör en säljare av sig till er och berättar mer.

Kontaktpersoner för mer information

Hans Eriksson, Försäljningschef, Enfo Pointer
Tel: +46 70 441 86 01
hans.eriksson@enfo.se

Lina Tjerneld, COO, Enfo Pointer
Tel: +46 73 625 30 40
lina.tjerneld@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies