Projektledning

Enfo Pointer har kanske Sveriges största erfarenhetsbank inom BI-projekt. I dag arbetar vi alltid enligt agil projektmetodik. Vi ser till att ge våra kunder täta leveranser med god kvalitet – och god insyn i projektet från början till slut. Vi plockar de lägst hängande frukterna först för att leverera värde tidigt i processen.

En agil projektmetod innebär, kort sagt, att projektet styrs efter en flexibelt prioriterad lista som betas av under kortare så kallade sprintar. I varje sprint, som är ca 4-6 veckor, ska projektet leverera körbar kod, så att kunden hela tiden kan följa projektet och se att önskad funktionalitet verkligen uppnås. Man fokuserar mer på prioritering än på specificering och mer på att göra klart mindre delar än på att ta alla delar i projektet framåt samtidigt – då blir ofta inget klart i tid och man upptäcker för sent om man styrt åt fel håll. Ett exempel på ett agilt genomfört projekt är Enfo Pointers datalager och Qlikview-införande på Niscayah. Läs om det här »

Kontakta oss så kan vi berätta mer om våra agilinspirerade metoder.

Kontaktpersoner för mer information

Åsa Landén Ericsson, VD, Enfo Pointer
Tel: +46 736 256 070
asa.landen@enfo.se

Lina Tjerneld, Försäljningschef, Enfo Pointer
Tel: +46 73 625 30 40
lina.tjerneld@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies