Projektledning

Enfo Pointer har kanske Sveriges största erfarenhetsbank inom BI-projekt. Vare sig vi arbetar enligt traditionell eller agil projektmodell, så ser vi till att ge våra kunder täta leveranser med god kvalitet – och god insyn i projektet från början till slut. Vi plockar de lägst hängande frukterna först för att leverera värde tidigt i processen och skapa engagemang för projektet. Läs vad en av våra många kunder har sagt om vår metod:

”Den agila projektmetod som Enfo Pointer använder har gjort det möjligt för Enfo Pointers konsulter att arbeta på ett mycket effektivt sätt och har gett oss snabba leveranser av hög kvalitet, och det är en förutsättning för Dustins fortsatta expansion.”

Anders Lundsten, Nordisk IT-chef på Dustin

En agil projektmetod innebär, kort sagt, att projektet styrs efter en flexibelt prioriterad lista som betas av under kortare så kallade sprintar. I varje sprint, som är ca 4-6 veckor, ska projektet leverera körbar kod, så att kunden hela tiden kan följa projektet och se att önskad funktionalitet verkligen uppnås. Man fokuserar mer på prioritering än på specificering och mer på att göra klart mindre delar än på att ta alla delar i projektet framåt samtidigt – då blir ofta inget klart i tid och man upptäcker för sent om man styrt åt fel håll. Ett exempel på ett agilt genomfört projekt är Enfo Pointers datalager och Qlikview-införande på Niscayah.

Läs mer om vårt projekt på Niscayah här »

Kontakta oss så kan vi berätta mer om våra agilinspirerade metoder.

Jag vill veta mer om Projektledning!

Fyll i formuläret så hör en säljare av sig till er och berättar mer om tjänsten.

Kontaktpersoner för mer information

Hans Eriksson, Försäljningschef, Enfo Pointer
Tel: +46 70 441 86 01
hans.eriksson@enfo.se

Lina Tjerneld, COO, Enfo Pointer
Tel: +46 73 625 30 40
lina.tjerneld@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies