Identitetsarbetsflöde som en tjänst

Enfo Zecuritys huvudsakliga kompetensområden är utvärdering, planering, implementering, granskning, övervakning och underhåll av identitetslösningar och behörighetsprivilegier. Följande tjänster kan köpas som molnbaserade tjänster.

Identitetshantering

Att hantera användaridentiteter och behörigheter för resursåtkomst under hela identitetslivscykeln är avgörande för en effektiv identitets- och behörighetskontroll. I hanteringen av livscykeln för identiteter ingår självadministration, registrering, kontroll, etablering, omcertifiering och avetablering, identitetskontroll (inklusive åtkomst och kontroll av sekretess), hantering av roller, enkel inloggning (SSO) och granskning.

» Läs mer om identitetshantering

Behörighetskontroll

Behörighetskontroll handlar om snabb tillgång till flera miljöer och domäner under användarlivscykeln. I Enfo Zecurity-portföljen ingår förpaketerade lösningar för säkerhetsprinciper och skydd mot yttre hot.

» Läs mer om behörighetskontroll

Federationstjänster

Det kan ofta vara svårt för företag att lita på identiteter som tillhör olika partner, leverantörer, entreprenörer och underleverantörer. Bristen på förtroende medför att företag skapar onlineidentiteter (och lösenord) för alla användare. Enfo Zecurity hanterar säkra informationsutbyten mellan olika partner.

» Läs mer om federationstjänster

Kontaktpersoner för mer information

Mats Nygård, Ansvarig Zystems Zecurity
Tel: +46 706 840000
Mats.Nygard@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies