BPM – Business Process Management

Slimmade Affärsprocesser

Inom området Business Process Management (BPM)  hjälper vi kunder att effektivisera och skapa förbättringsbara och mätbara affärsprocesser. Genom vår metodik Baseline skapar vi processer som är enhetligt hanterade, dokumenterade och implementerade över en verksamhets olika affärsområden. Detta för att spara pengar och göra verksamheten mer flexibel när det skall till en förändring.

Funderar du på vad BPM skulle kunna innebära för dig? Du kanske undrar

 • Vilka fördelar och utmaningar BPM kan innebära för just din verksamhet?
 • Hur du bör organisera dig?
 • Vilken arkitektur du bör ha?
 • Hur du tar fram en ROI-kalkyl på att börja jobba med BPM eller ROI över förbättringsarbetet?

Då är Baseline BPM Workshop någonting för dig! Vi genomför den tillsammans under 2 dagar, och du får en handgriplig uppfattning om vad BPM skulle kunna göra för dig.

Om du redan fattat ditt beslut att börja arbeta med BPM är Baseline BPM Startkit någonting för dig där vi till fast pris på c:a 1 månad:

 • Installerar en IBM WebSphere Business Process Management BPM miljö hos dig
 • Utbildar dig och dina medarbetare i både teknik och metodik
 • Ger dig tillgång till Baseline för BPM som består av en metodik och verktyg för hur man effektivt jobbar med BPM
 • Bygger en första process som vi tillsammans identifierar, modellerar, simulaerar, dokumenterar och implementerar i den miljö som vi installerat

För dig som redan arbetar aktivt med BPM erbjuder vi:

 • Verksamhetsanalyser. Vi hjälper dig analysera vilka processer eller delprocesser som kan automatiseras för att få en effektivare och flexiblare affärsprocess. Vi tar även fram vilka mål och mätvärden som är viktiga för den aktuella processen.
 • Tjänstedefinitioner. Med utgångspunkt i de processer som vi definierat ovan designar vi, tillsammans med verksamheten, de tjänster (SOA tjänster) som är mest intressanta att definiera som återanvändbara och publika.
 • Implementation av processer. Vi implementerar dina processer i den BPM-plattform du valt.
 • Implementation av integrationer. En väldigt vanlig del i BPM-lösningar är att integrera med olika system för att få en fungerande process som stäcker sig över flera system och dessutom göra integrationerna förändringsbara för framtida behov. Eftersom vi är The Integration Company har vi en enorm erfarenhet av att bygga solida integrationslösningar för att stötta automatiserade affärsprocesser.
 • BPM Governance och Center of Excellence. Vi hjälper dig att ta fram organisation, processer, mallar och guidelines för att kunna styra arbetet med BPM på ett effektivt sätt.

Kontaktperson för mer information

John Torgersson, Business Area Manager, Process Innovation, Enfo
Tel: + 46 736 845 677
john.torgersson@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies