Identitetshantering

Vilka är dessa personer och vad gör de?

Att hantera användaridentiteter och behörigheter för resursåtkomst under hela identitetslivscykeln är avgörande för en effektiv identitets- och behörighetskontroll.

Enfo Zecurity identitetshanteringsportfölj och -tjänster gör det möjligt för större företag att hantera hela livscykeln för användaridentiteter för alla företagsresurser, både inom och utanför brandväggen. Du kan nu utveckla applikationer snabbare, tillämpa det mest finmaskiga skyddet för företagsresurser, automatiskt eliminera latenta åtkomstprivilegier och mycket mer.

Viktiga faktorer i hanteringen av livscykeln för identiteter är självadministration av användarna, registrering, kontroll, etablering, omcertifiering och avetablering, identitetskontroll, inklusive åtkomst och kontroll av sekretess, hantering av roller, enkel inloggning (SSO) och granskning.

En digital identitets livscykel kan delas in i liknande nivåer som levande sakers livscykler:

  • Skapande
  • Användning
  • Avslut

Varje steg i en identitets livscykel innehåller scenarion som kan automatiseras. Låt oss berätta om dina specifika fördelar.

Kontaktperson för mer information

Mats Nygård, Ansvarig Zystems Zecurity
Tel: +46 706 840000
Mats.Nygard@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies