Säkerhet – lösningar för identitets- och behörighetskontroll

Välkommen till Enfo Zecurity ett affärsområde inom Enfo Zystems – våra experter inom lösningar för identitets- och behörighetskontroll

Med hjälp av de marknadsledande lösningarna för identitets- och behörighetskontroll från Enfo Zystems Zecurity kan organisationer ge behöriga användare åtkomst till företagets IT-infrastruktur. Metoderna och koncepten bakom Zecurity medför även en effektiv hantering av hela identitetslivscykeln.

Zecuritys huvudsakliga kompetensområden är utvärdering, planering, implementering, granskning, övervakning och underhåll av identitetslösningar och behörighetsprivilegier. Fokus för våra 35 anställda vid Zecurity är att erbjuda våra kunder alla fördelarna med lösningar för identitets- och behörighetskontroll. Vi är stolta över både vår förmåga att förstå kundernas behov och över att få se hur nöjda de blir när vi levererar det överenskomna slutresultatet. Genom att endast fokusera på lösningar för identitets- och behörighetskontroll har vi vuxit till ett av de största företagen inom detta område.

Vi finns i Stockholm, Malmö och Göteborg i Sverige, och i Helsingfors i Finland. Huvudkontoret finns i Göteborg.

Identitetshantering

Att hantera användaridentiteter och behörigheter för resursåtkomst under hela identitetslivscykeln är avgörande för en effektiv identitets- och behörighetskontroll. I hanteringen av livscykeln för identiteter ingår självadministration av användarna, registrering, kontroll, etablering, omcertifiering och avetablering, identitetskontroll (inklusive åtkomst och kontroll av sekretess), hantering av roller, enkel inloggning (SSO) och granskning.

Behörighetskontroll

Behörighetskontroll handlar om snabb tillgång till flera miljöer och domäner under användarlivscykeln. I Zecurity-portföljen ingår förpaketerade lösningar för säkerhetsprinciper och skydd mot yttre hot.

Federationstjänster

Det kan ofta vara svårt för företag att lita på identiteter som tillhör olika partner, leverantörer, entreprenörer och underleverantörer. Bristen på förtroende medför att företag skapar onlineidentiteter (och lösenord) för alla användare. Zecurity hanterar säkra informationsutbyten mellan olika partner.

Kontaktpersoner för mer information

Mats Nygård, Ansvarig Zystems Zecurity
Tel: +46 706 840000
Mats.Nygard@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies