30 Jan

Längtar du till nästa budgetprocess eller till nästa prognos?

Välkommen på frukostseminarie hos Enfo Pointer i Malmö!

Många företag, även stora och väletablerade, upplever att budget- och prognosprocessen är slitsam. Många budgeterar fortfarande i Excel vilket kan ge problem med versionshantering, arbetsflöde och bristande kvalitet. Alltför mycket tid går åt till att sammanställa och administrera budgeten och den viktiga analysen hinns inte med. På Enfo Pointer är vi väl bekanta med denna problematik. Vi har hjälpt många företag, bl a Pernod Ricard (fd Vin & Sprit), Bilprovningen och Länsförsäkringar, att ta steget till en professionell budgetprocess med gediget verktygsstöd. Många av våra budgetlösningar bygger på IBMs ledande programvara IBM Cognos Planning och vi vill gärna bjuda in dig och ditt företag att ta del av hur ni kan uppnå en effektivare budget- och prognosprocess och även få ett tillfälle att se den senaste versionen av Cognos Planning TM1.

Välkommen på frukostseminarie hos Enfo Pointer!

Malmö 14 mars kl 8-10 i Pointers lokaler på Skeppsgatan 19, World Trade Center.

Vi bjuder på frukost och ett intressant program:

  • 08.00-08.30 Registrering och frukost
  • 08.30–08.40 Kort om Enfo Pointer, Business Intelligence och Verksamhetsstyrning, Åsa Landén Ericsson, VD Enfo Pointer
  • 08.40-09.20 IBM visar möjligheterna med sin heltäckande programsvit för budgetering, analys och rapportering, IBM Cognos Planning TM1, Produktspecialist Ulla-Britt Fagerström, IBM Buiness Analytics
  • 09.20-09.30 Bensträckare
  • 09.30-10.00 Hur Cybercom sparade tid, pengar och uppnådde högre kvalitet och ”en sanning” genom införande av IBM Cognos Planning TM1, Fredrik Gibson och Caroline Leffler, Seniorkonsulter, Enfo Pointer
  • 10.00 Avslut

Länk till anmälan

Om IBM Cognos Planning TM1

IBM Cognos Insight provides customers with revolutionary capabilities in personal desktop analysis and plan contribution. Performance Modeler enables easier modeling for planning and analysis solutions in a graphical, easy-to-use environment. In-memory calculation server. Distributed architecture with multiple interface options; Insight, Contributor, IBM Cognos BI, Microsoft Excel.

Om Enfo Pointer

Enfo Pointer är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom BI. Enfo Pointer startades år 2000 och har vuxit varje år med lönsamhet. Idag består företaget av cirka 50 konsulter med spetskompetens inom beslutsstöd, budget- och planering och lönsamhetsanalys. Pointer hjälper företag med uppföljning och rapportering som går utanför den vanliga redovisningen. Det handlar främst om sammanställning av data från olika interna och externa datakällor kombinerat med verksamhetsanalys. Resultatet blir snabbare, djupare och flexiblare uppföljning. Affärsidén är att tillhandahålla rådgivning, analysmetodik såväl som systemstöd för kontinuerlig uppföljning, analys och rapportering. Bolaget karaktäriseras av att man har en hög akademisk nivå och ett stort kvalitetsmedvetande i de lösningar man föreslår och genomför. Kunder är bl a COOP MedMera Bank, Bilprovningen, Cybercom, Dustin, Länsförsäkringar, Pernod Ricard, Sony Mobile Communications, Svenska Kraftnät och Venue Retail Group. Enfo Pointer ingår i Enfo-koncernen.

Published: 30 Jan 2013

Den här webbplatsen använder sig av cookies