Media

Syftet med kommunikation inom Enfokoncernen är att tillhandahålla information om Enfo i realtid och att utveckla verksamheten och företagets tjänster. Du kan prenumerera på Enfos pressmeddelanden och årsredovisningar via e-post: communications@enfo.fi.

För mer information, kontakta:
CEO Arto Herranen, mob. +358 44 7193 000


Den här webbplatsen använder sig av cookies