Tjänster för försäljningsfakturor

Vårt erbjudande för faktureringstjänster har utformats med särskilt fokus på produktutveckling av själva processen för fakturering och fakturahantering. Kunden skickar en fil med fakturainformation, som konverteras till försäljningsfakturor i elektroniskt format och pappersformat. Den konverterade fakturainformationen skickas till de överenskomna adresserna, enligt kundens procedurer.

Tjänsterna för försäljningsfakturor omfattar följande områden:

 • Onlinefakturor för företag och bolag
 • E-fakturor
 • NetPosti
 • Fakturautskrift
 • Arkivering

Fördelar med tjänster för försäljningsfakturor:

 • Flerkanalskapacitet – kundens information kan användas i både pappersformat och elektroniskt format
 • Heltäckande tjänst – vi hanterar hela kedjan från mottagning av informationen till produktion av elektroniska fakturor, fakturautskrifter och utskick av fakturorna samt rapportering och arkivering
 • Vi hanterar det informationsformat som framställs i kundens system
 • Endast en partner och ett gränssnitt
 • Programvaran som används för fakturakonverteringar administreras av Enfo
 • Kundspecifika processer

Kontaktpersoner för mer information

Adam Ritzén, Sales Director, Enfo Sweden Sales
Tel: +46 708 400 220
adam.ritzen@enfo.se

Tero Saksman, Executive Vice President, Information Logistics
Tel: +358 44 719 3504
tero.saksman@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies