Tjänster för informationstransaktion

Konventionella metoder för informationslogistik har i stort sett helt försvunnit från marknaden, och nästan alla metoder är elektroniska. Digitalisering är ett effektivt sätt att spara pengar inom informationshantering: antalet datafel och behovet av arkiveringsutrymme minskar, och man kan eliminera manuella och överlappande arbetsmoment.

Olika typer av data kan överföras elektroniskt, exempelvis information från produktkataloger, offertförfrågningar, offerter, order, orderbekräftelser, leveransdokument, följesedlar och fakturor.

Informationslogistiktjänster för elmarknaden

Inom ramen för våra informationstransaktionstjänster erbjuder vi en funktionell, effektiv lösning för dataöverföring mellan energibolag. Vi kan till exempel överföra data om elförbrukning och avtal mellan distributörer.

Tjänster för elmarknaden:

  • Överföring av data för saldoberäkning
  • Utbyte av information i konkurrens om mindre konsumenter
  • Portaltjänster
  • Enfo som operatör vid fakturering av andra distributörers nätverk

Vid fakturering av förbrukning i andra distributörers nätverk kompletteras fakturan med en avgift för nätverkstjänster, oavsett i vilket område som elförbrukningen sker.

Med våra tjänster för informationstransaktioner kan nätverksdistributörerna automatisera hanteringen av fakturor som skickas till elhandlare.

Optiska tjänster – ökad kapacitet för hantering av returpost

Optisk avläsning används vid exempelvis hantering av självavläsningsdokument för elektricitets-, uppvärmnings- och vattenmätare, liksom för att genomföra kundenkäter.

Optisk avläsningsteknik kan också anpassas för andra funktioner, närhelst det behövs ett snabbt sätt att i elektroniskt format registrera och lagra data som har angetts på papper. Vanliga exempel är marknadsundersökningar och säljkampanjer via konventionella pappersutskick.

Kontaktpersoner för mer information

Adam Ritzén, Sales Director, Enfo Sweden Sales
Tel: +46 708 400 220
adam.ritzen@enfo.se

Tero Saksman, Executive Vice President, Information Logistics
Tel: +358 44 719 3504
tero.saksman@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies