Tjänster för inköpsfakturor

Bearbetning och hantering av inköpsfakturor i pappersformat är en verkligt resursslukande process. Elektronisk hantering ger snabbt hög kostnadseffektivitet.

Med våra tjänster för inköpsfakturor konverteras alla inköpsfakturor snabbt och tillförlitligt till elektroniskt format, oberoende av den ursprungliga leveransmetoden. Utöver skanning av pappersfakturor hanterar våra tjänster elektroniska fakturor, som bearbetas och skickas vidare i det format som används i kundens system.

Tjänsterna för inköpsfakturor omfattar följande områden:

  • Elektroniska inköpsfakturor
  • Skanning av inköpsfakturor
  • Arkivering

Fördelar med elektroniska inköpsfakturor:

  • Onödiga manuella moment elimineras
  • Automatisering av redovisning
  • Färre fel
  • Snabbare fakturahantering
  • Möjlighet till elektronisk arkivering

Kontaktpersoner för mer information

Adam Ritzén, Sales Director, Enfo Sweden Sales
Tel: +46 708 400 220
adam.ritzen@enfo.se

Tero Saksman, Executive Vice President, Information Logistics
Tel: +358 44 719 3504
tero.saksman@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies