ISO9001 kvalitetscertifiering för servicedesk i Finland

Det certifierade kvalitetssystemet för vår servicedesk i Finland

Enfos servicedesk har certifierats enligt ISO9001:200S, för servicedeskfunktioner och supportorganisationer i Kuoplo och Esbo i Finland. Certifieringen tilldelades i december 2010 och certifierande organ var Inspecta Sertifiointi Oy.

Certifikatet intygar att Enfos kvalitetssystem och servicedesk-tjänster uppfyller definierade krav enligt certifieringsspecifikationerna. Målet med certifieringen är att utveckla tjänsternas och driftprocessernas kvalitet och effektivitet enligt Enfo-koncernens strategi.

Årlig revision av överensstämmelse med ISO 9001-systemet

I november 2011 utförde Inspecta Sertifiointi den årliga revisionen av ISO 9001-systemet. Det var den första granskningen efter den ursprungliga certifieringen i 2010. Vid revisionen hittades inga avvikelser eller felaktigheter inom kvalitetssystemet, vilket innebar att Inspecta Sertifiointi föreslog förlängning av certifikatets giltighetstid.

Kontaktpersoner för mer information

Nicklas Bremgård, Business Unit Director, IT Outsourcing
Tel: +46 709 65 10 50
Nicklas.Bremgard@enfo.se

Osmo Wilska, Executive Vice President
Tel: +358 400 483 567
osmo.wilska@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies