Tjänster för automatisk mätning

Med tjänster för automatisk mätning kan energisektorns företag dra nytta av nya, effektiva mätmetoder. Realtidsåtkomst till mätdata ger möjlighet att omvandla avläsningsfunktionen från en operativ process till en strategisk beslutstödsprocess. Våra mätningslösningar innefattar branschaktuella kunskaper om kommunikation, programvara, mätutrustning och fältlogistik.

Oavbruten eldistribution är en förutsättning för väl fungerande apparater och utrustning i både hemmiljöer och hos företag. Fjärravläsning av mätdata förenklar identifiering av lågspänningsfel hos elkonsumenter, eftersom det finns möjlighet att hämta realtidsrapporter direkt från mätutrustningen. Tjänsten ger snabbare reparationsaktiviteter och förkortar strömavbrottstiden hos slutkonsumenten.

Tjänsten baseras på långvarig erfarenhet och specialistkunskaper inom informationslogistik, datakommunikation och IT-tjänster. Vid utveckling av tjänsten har vår målsättning varit att kombinera de bästa befintliga lösningarna och tjänsterna till ett effektivt och komplett tjänstpaket.

Kontaktpersoner för mer information

Adam Ritzén, Marketing Director, Enfo Group
Tel: +46 708 400 220
adam.ritzen@enfo.se

Tero Saksman, Executive Vice President, Information Logistics
Tel: +358 44 719 3504
tero.saksman@enfo.fi


Den här webbplatsen använder sig av cookies