Partners

På Enfo Pointer sätter vi en ära i att ge oberoende rådgivning till våra kunder. Vi hjälper kunden att välja det verktyg som bäst passar kundens behov och krav. Över åren har vi jobbat med de flesta Business Intelligence-verktyg på marknaden, så har du ett specifikt kompetensområde du behöver hjälp inom, kontakta oss så kan vi oftast hjälpa till.

Förutom de aktiva partnerskapen med Qlikview, IBM Cognos, Microsoft och Anaplan, så har vi även kompetens inom SAP Business Objects, Informatica och Oracle.

QlikView

Enfo Pointer är partner till QlikTech, som utvecklar QlikView, sedan 2009. Vi har status som återförsäljare, så att våra kunder kan få tillgång till en one-stop-shop för mjukvara och konsulttjänster. QlikView är ett mycket populärt, flexibelt och intuitivt verktyg som fått starkt fotfäste på BI-marknaden. I dag vänder sig QlikView i ökande grad till kunder inom Enterprise-segmentet, vilket lett till ett behov av att kombinera QlikView och datalager (eller informationslager som vi på Enfo Pointer gärna vill kalla det när datalagret innefattar hög datakvalitet och korrekta begreppsdefinitioner). Specifikt behövs en kombination av QlikView och datalager för att få en framtidssäker lösning, för att hantera viss typ av historik, samt för att förenkla och effektivisera kodning och kodunderhåll. Läs mer om QlikView i produktbladet Information Warehouse och QlikView

Enfo Pointer har genomfört ett antal projekt där vi kombinerat QlikView och datalager. Projekten utförs med agila metoder, vilket ger snabbare och säkrare leveranser och därmed nöjda kunder. Läs om Enfo Pointers QlikViewprojekt på Niscayah, här ». Andra av Enfo Pointers QlikViewkunder är t ex VINNOVA, Nolato, Dustin och Cybercom samt Bisnode.

IBM Cognos

Enfo Pointer är sedan många år tillbaka partner till IBM Cognos. Vi har status som återförsäljare, så att våra kunder kan få tillgång till en one-stop-shop för mjukvara och konsulttjänster. Vi jobbar med hela lösningskedjan från Cognos BI till budget och planeringslösningarna i form av TM1 och Planning. Vi vågar påstå att vi har några av Sveriges bästa konsulter inom Cognos hos oss, både inom Cognos BI och Cognos Planning. IBM Cognos är en stabil och gedigen leverantör med global räckvidd. Några av Enfo Pointers kunder inom Cognos är t ex Bilprovningen, Svenska Kraftnät, Pernod Ricard, Getinge och Länsförsäkringar Stockholm.

Microsoft

De datalager – informationslager – som Enfo Pointer bygger är i dag till helt övervägande del byggda på Microsoft-teknologi (MS SQL Server och MS SSIS, SQL Server Integration Services). Microsoft satsar stort inom Business Intelligence och erbjuder förutom verktygen SSAS och SSRS (SQL Server Analysis respektive Reporting Services) nu en kraftigt utökad funktionalitet inom Excel, Power Pivot. Med Power Pivot kan du bygga tabell- och grafikbaserade rapporter där användarna på ett enkelt och intuitivt sätt kan välja vilken skärning av den tillgängliga informationen de vill fördjupa sig i. Microsoft har också tack vare sitt utbuds bredd en mängd olika lösningar inom t ex geografisk information och portallösningar, som kan hjälpa dig att bygga en komplett och flexibel miljö för beslutsstöd. Några av Enfo Pointers kunder inom Microsoft är t ex COOP Med Mera och British American Tobacco.

Anaplan

Anaplan är en innovativ leverantör av molnbaserade budget- och planeringslösningar. Erfarenheterna från våra projekt på baserade på Anaplans mjukvara är mycket goda med ett enkelt införande och hög prestanda, bl a tack vare den kolumnbaserade databasarkitekturen som Anaplan använder. Dessutom är affärsmodellen förutsägbar, skalbar, enkel och kostnadseffektiv. För mer information, kontakta clas.camnerin@enfo.se.

SAP Business Objects

Enfo Pointer har lång erfarenhet av lösningar inom SAP BO och några av Sveriges mest erfarna BO-konsulter. Några av våra kunder inom BO är t ex British American Tobacco och Aditro.

Other Tools

Enfo Pointer har, förutom sina aktiva partnerskap, även kunskap inom många andra Business Intelligence-verktyg. T ex har vi konsulter med erfarenhet av Informatica och Oracle (bl a Warehouse Builder).


Den här webbplatsen använder sig av cookies