Identity and Access Management (IAM) Architect | IT lösningar - vi erbjuder förstklassig IT lösning | Enfo Sweden

Identity and Access Management (IAM) Architect

Enfo Zecurity fortsätter att växa och vi behöver fler passionerade specialister till vårt affärsområde och våra kundprojekt.

Vi söker dig som har erfarenhet av identitetshantering (minst 2-3 år) och som brinner för att lösa våra kunders problem. Du trivs med kunddialoger i alla dess former och hjälper dem att implementera effektiva IAM-lösningar. Detta gör du genom att omsätta deras behov till design, implementationsriktlinjer och förvaltningsidéer. Du ser det också som naturligt att inte göra allt själv utan arbetsleder gärna ett team av IAM specialister som realiserar din design och dina tankar.

Var du bor är mindre viktigt för oss eftersom vi jobbar nationellt med våra kunder. Vi ser dock att du utgår ifrån något av våra kontor i Göteborg, Stockholm eller Malmö.

Rollen IAM Architect

Du arbetar idag med någon av de marknadsdominerande produkterna inom IAM/IAG-området idag. Dit räknar vi exempelvis IBM, Microsoft, Oracle, NetIQ och CA. Den specifika teknologin anser vi är mindre viktig då du i din arkitektroll förväntas behärska området framför en specifik produkt.

Hos oss blir du en nyckelperson där du får jobba ”högt och lågt”. Tillsammans med våra affärsansvariga och projektledare så vägleder du våra största och viktigaste kunder fram till effektiva IAM-lösningar. Tillsammans med våra IAM-specialister så är du vår innovatör, kvalitetsgarant och team leader i projekten.

Utöver denna kundfokuserade del av rollen ser vi dig som en viktig resurs vi vidareutvecklingen av våra koncept och tjänster. Vi tror att din innovationsförmåga kommer att lyfta våra tjänster till nya höjder.

Vi erbjuder

Att ansluta till vårt vinnande lag ger dig möjligheten att:

  • Jobba tillsammans med några av IAM-områdets bästa specialister
  • Vara en nyckelperson i projektet hos våra kunder. Företrädelsevis multinationella företag med svensk verksamhet, stora företag/organisationer inom näringslivet såväl som offentlig sektor
  • Delta i en innovativ kultur där kunskapsutbyte och samarbete prioriteras
  • Balansera ditt yrkesliv och privatliv efter din livssituation. Vi tror på att våra medarbetare själva kan bedöma arbetstiden, resbehovet och när en extra insats krävs 

Om oss

Enfo Zecurity är sedan 2013 ett affärsområde inom Enfo Zystems. Gemensamt för företaget är att vi fokuserar på integration av system och affärsprocesser. Vi uppfattas idag som ”The Integration Company” av våra kunder men vill inom kort ses som ”The Information Company”.

Inom Enfo Zecurity har vi särskilt fokus på integrationer och processer med koppling till identitet och behörighet. Rollhantering är ett sätt att strukturera detta informationsutbyte mellan olika system.

Vi erbjuder vår kunskap i dels konsulttjänster/projekt men framförallt i form av tydliga tjänster. Med vårt bärande koncept Baseline skapar vi på kort tid ett fundament för all identitetshantering såväl inom kundens organisation som ut mot dess partners och konsumenter. Utifrån Baseline erbjuder vi vidare paketerade lösningar för processautomation, systemintegration och ”Access Visibility”.

Gemensamma begreppsmodeller, referensarkitekturer och processer gör det enkelt för oss att arbeta med olika tekniska plattformar. Som medarbetare är det vidare allt nära till hjälp av någon av våra 150 medarbetare.

Kontakt

Mats Nygård är affärsområdeschef på Enfo Zecurity och ansvarar för denna rekrytering.

Fyll i din ansökan i formuläret. Det går bra att bifoga en CV i formuläret nedan.

Kontaktpersoner för mer information

Mats Nygård, Ansvarig Zystems Zecurity
Tel: +46 706 840000
Mats.Nygard@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies