SAP-lösningar

Välkommen till Enfo Zuite – våra specialister i SAPs lösningar och teknologier

Enfo Zuite startades på uppmaning av några av Sveriges största företag vars SAP-initiativ behövde tillföras kunniga och erfarna konsulter. Våra konsulters genomsnittliga SAP-erfarenhet är 13 år och flera anställda har tidigare arbetat som produktspecialister på SAP Svenska. Vid sidan av sin specialistkunskap inom respektive SAP-modul har våra konsulter en mycket bred erfarenhet inom förändringsledning och processmodellering. Vi utmanar med framgång våra globala branschkollegor och våra kunder anlitar oss som experter och arkitekter för att säkerställa framtidssäkra och kostnadseffektiva lösningar.

Våra fokusområden innefattar SAP SRM, CRM, SCM, ERP Financials, ERP Operations och NetWeaver. Våra erbjudanden och tjänster inom varje fokusområde garanterar en elegant och snabb lösning till våra kunders utmaningar. Istället för fleråriga ”black-box-program” levererar vi effektiva projekt inom bestämda tidsramar, i ett tätt samarbete med kunden. Vi eftersträvar en hög avkastning på våra kunders investeringar i SAP och att bidra till konkret kundnytta.

Sedan bolaget grundades 2006 har vi lyckats attrahera ett 60-tal SAP-konsulter till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktpersoner för mer information

Anders Sjöberg
Tel: +46 73 984 92 01
anders.sjoberg@zuite.se

Mark Seveus, VD, Enfo Zuite
Tel: +46 739 849 204
mark.seveus@enfo.se


Den här webbplatsen använder sig av cookies