Skip to main content

Image

Image

Person in front of mountain
Välkommen till Enfo

Datadriven transformation

Vad roligt att du hittat oss

Vi är Enfo

Intro text

Våra 900 nischade experter jobbar för en intelligentare värld där teknologi stärker individer, affärer och samhällen

Content sections

Image right

Image

People working on high table

Image left

Image

People working on high table

Enfo är en viktig strategisk partner

Author

Petter Edlund, Postnord
Aktuellt

På gång just nu

  • Kategori

    Webinarier

    Sammanfattning

    Getting your priorities straight and your API roadmap in place will kickstart your digital journey with the help of APIs!

Kunder

Bild

Image

Bluewater Group
Case

Systemintegration som en tjänst säkrar tillväxt hos Bluewater Group

Sammanfattning

Bluewater Group har en vision om att alla ska ha tillgång till rent vatten. Bolaget grundades med ambitionen att göra världens hav renare så att människa och natur kan leva i balans.

Bild

Image

Nordic Choice Hotels
Case

Nordic Choice – creating the world’s best digital guest journey with APIs

Sammanfattning

Nordic Choice Hotels is one of the largest groups in the Nordics. With support from Enfo they build the best cross-channel experience for their guests through a smart API architecture.

Bild

Image

Länsförsäkringar Stockholm
Case

Länsförsäkringar

Sammanfattning

Enfo och Länsförsäkringar Stockholm har arbetat tillsammans i mer än 10 år.

Bild

Image

Case Rädda Barnen
Case

Rädda Barnen

Sammanfattning

Med hjälp av ett analysverktyg från Qlik har Rädda Barnen nu bättre översikt över sina KPIer och möjlighet att agera proaktivt istället för reaktivt baserat på realtidsdata!

Bild

Image

Case Greenfood
Case

GreenFood – helhetssyn på affären

Sammanfattning

GreenFood är den största fristående aktören inom frukt och grönsaker i Norden.

Bild

Image

Case PostNord
Case

PostNord

Sammanfattning

Enfo och PostNord har samarbetat sedan 2013 med transformationen av PostNords digitala infrastruktur och erbjudande.

Image

Seppo Kuula
Blogg

Förmågan att reagera på förändringar är viktigare för företagen än den senaste teknologin

Text

För att ta vara på möjligheterna bör förändringsledningen och organisationen ha förmåga att reagera på en föränderlig marknad.

Media

Image

People drinking coffee
Karriär

Bygg ett intelligentare Norden med oss

Text

Bekanta dig med oss och kom med i vårt gäng