Om oss

Visste du att nästan all data i världen är ny? Mängden data växer exponentiellt och i den här alltmer komplexa världen är det hantering av data som gör verklig skillnad. Här kommer vi in i bilden.

Vi bidrar med spetskompetens kring olika plattformar, affärslösningar och nya digitala tjänster för att skapa en mer intelligent affärsverksamhet. Vi är ett nordiskt IT-tjänstebolag som möjliggör våra kunders datadrivna transformation. Vi strävar efter att vara ledande på att integrera, hantera och förädla data i ekosystem. Och det är här vi skapar magi tillsammans med och för våra kunder. När olika typer av data förs samman på ett smart sätt skapas långsiktigt affärsvärde. Det handlar slutligen inte om digitala tjänster, utan om att föra samman data för en mer intelligent affärsverksamhet.
Vi hanterar data i datacenter och i det privata och offentliga molnet. Vi utvecklar och driver digitala lösningar och stödjer våra kunder i att lyckas i det komplexa fältet av hybrida plattformar, affärslösningar och nya digitala tjänster.

Det här är vårt hantverk, vårt fokus och det vi brinner för. Vi är över 900 nischade experter som jobbar för en intelligentare värld där teknologi stärker individen, affären och samhället.

AFFÄRSOMRÅDE

DATA PLATFORMS

Kontakt:

Nina Annila

Email:

nina.annila@enfogroup.com

AFFÄRSOMRÅDE

INFORMATION MANAGEMENT

Kontakt:

Sami Kähkönen

Email:

sami.kahkonen@enfogroup.com

AFFÄRSOMRÅDE

APPLICATIONS

Kontakt:

Björn Arkenfall

Email:

bjorn.arkenfall@enfogroup.com

AFFÄRSOMRÅDE

Care

Kontakt:

Lars Aabol

Email:

lars.aabol@enfogroup.com

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster