UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg april 23, 2015

Budget och Forecast: från huvudvärk till god nattsömn och ökat affärsvärde

Organisationsförändringar? Någon slutar på koncernekonomi? Köpt ett bolag? Slagit ihop affärsenheter? Kanske har du, liksom jag, erfarenhet av vad dessa situationer kan innebära i budgettider eller när forecasten ska uppdateras? Sitter man med Excel som budgetverktyg, eller med en budgetmodell uppbyggd på kontonivå så kan man få stora problem. Stressnivån går upp, kontrollen är inte vad den borde och att förklara avvikelser är inte lätt. Rena misstag är heller inte ovanliga när versioner korsar varandra i mailboxar och workflow och rättigheter inte är tydligt definierade.

I min roll som styrelseledamot och medlem i revisionsutskott fokuserar jag mycket på ekonomisk styrning och kontroll. För att den ska göra mest nytta är det viktigt att styrningen följer affären, så att resultaten och strategiuppföljningen alltid är i fokus. En bra budget- och forecastmodell är ett otroligt viktigt verktyg i det arbetet. I min roll som VD vill jag helst slippa att uppleva all stress som brist på systemstöd eller ett dåligt utformat systemstöd kan innebära. I VD-rollen är jag också mycket ute hos kund och jag har blivit förvånad över hur många bolag som inte gett sig chansen att styra bättre, öka kontrollen och – inte minst! – att spara tid i sin budget- och forecastprocess.

En anledning kan vara toppstyrning – koncernekonomi och ledning har vad de behöver (tycker de) men organisationen längre ner har inte rätt verktyg och får slita för att få ihop sina siffror. Om så är fallet så finns mycket kraft att vinna i beslutsfattandet på lokal nivå. Att kunna delegera med bibehållen kontroll kan frigöra enorm potential i organisationen.

När vi på Enfo införde budget- och forecaststöd i form av IBM Cognos TM1 fick hela organisationen upp ögonen för hur stor skillnad det kan vara mot att sitta i Excel. Nu kan vi jobba med parameterstyrda modeller, trycka ut ansvar i organisationen med ett tydligt workflow och följa upp med automatiserade flöden. Alla kostnadsställen konsolideras med en knapptryckning – inget mer mailande med osynkade versioner, inget personberoende för konsolideringen. Vi har sparat massor med tid! Det är tid som våra medarbetare istället kan ägna åt att utveckla verksamheten; helt nödvändigt i en växande verksamhet.

Vill du veta mer och kanske göra samma resa? Ett tips är att anmäla dig till Enfo Pointers frukostseminarium om Trendspaning: Budget och Planering, där tre systemleverantörer visar sina verktyg och vi debatterar hur en modern budget- och forecastprocess bör se ut. Ta en titt på länken här eller ring mig så filosoferar vi en stund tillsammans om ämnet!

Åsa Landén Ericsson, VD, Enfo Pointer

Läs mer:

Budget och planering

Anaplan

Effectplan

IBM Cognos