UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg maj 03, 2016

Digital manufacturing - Digital produktion

På Enfo är vi övertygade om att hela tillverkningsindustrin står inför radikala förändringar. De här förändringarna drivs på av den digitala utvecklingen och kapaciteten, och omnämns ibland som den fjärde industriella revolutionen.

Den fjärde industriella revolutionen (Industry 4.0) bygger på flera samtidiga och sammanhängande framsteg vad gäller perspektiv och teknik.
Dagens kunder förväntar sig att kunna växla mellan högt och lågt. Ena stunden gör kunden kanske ett inköp från Amazon och den andra arbetar han eller hon i ett produktionssupportsystem och söker efter framtida möjliga defekter. 

Internet of Everything (IoE) och Internet of Things (IoT) bidrar nu till de första stegen i riktning mot att förena de fysiska och digitala världarna. I produktionssammanhang används IoE/IoT som en av många drivkrafter för Industry 4.0, som är ett sätt att uppnå ökad effektivitet i fabrikerna. Kommersiellt är IoE/IoT den främsta tekniken för att omvandla traditionella produkter till ”smarta” produkter. Produkter som är uppkopplade, delar data och erbjuder tjänster som tillsammans möjliggör en utveckling från Produkt till Tjänst, nya mervärdesskapande tjänster och helt nya affärsmodeller.

Nu när traditionella tekniksystem för att automatisera och robotisera processer kombineras med avancerade analyser, kognitiva datorer och maskininlärning tas nästa steg mot digitalt baserade arbeten. I början handlade det om att ta över repetitiva och enkla uppgifter. Det som händer nu är att uppgifter som tidigare ansågs starkt kopplade till människan och logiskt tänkande kan utföras av datorer.

Molnet har redan fått stort genomslag. Migrationen till molnet går i en allt snabbare takt i alla branscher. Molnet är den stödjande infrastruktur som möjliggör alla andra tekniska framsteg i dagsläget.

Continuous Delivery, eller kontinuerlig leverans, handlar om att eliminera överflödiga moment i den digitala utvecklingsprocessen. För att hantera allt fler ändringar och krav, och för att hålla jämn takt med aktiviteterna i affärsstrategier, handlingsplaner och verksamheter, måste digitala produkter utvecklas snabbare än de gjort hittills. Kontinuerlig leverans bidrar med just detta.

På Enfo har vi under många år samarbetat med många av de nordiska tillverkarna som säljer sina produkter på den globala marknaden. Våra erfarenheter sträcker sig från centrala IT-tjänster som stödjer hela verksamheter, till service och tillgångshantering som höjer produktiviteten i fabrikernas tillverkningsprocesser, och till digital produktutveckling som ökar värdet på befintliga traditionella produkter och tjänster. Detta är några av de grundläggande byggstenarna som ska ta den traditionella tillverkningen in i en digital dimension.

På Enfo är vi stolta över vår förmåga att kombinera alla dessa nydanande byggstenar och av det skapa något eget. Vi har siktat in oss på nischade kompetensområden där vi kan bli bäst i klassen, och det lockar de bästa talangerna på arbetsmarknaden till Enfo. Genom att kombinera vår nischade kompetens med vår breda, samlade erfarenhet av produktion har vi utvecklat ”digital tillverkning by Enfo”.

Följ oss, mer information kommer.

Läs mer om digital tillverkning

Relaterade kompetensområden