UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg december 07, 2016

From Servers to Service!

I den snabbrörliga digitala tidsåldern är det svårt att hålla jämna steg med kundernas krav, ny häftig teknik och anställda som är födda och uppväxta med digital kompetens från första dagen. Å andra sidan är det just dessa faktorer som ger helt nya affärsmöjligheter för de företag som har modet att göra språnget.

Inom enheten Connect, som Enfo förvärvade tillsammans med e-man, har vi formulerat några metaforer och principer som hjälper oss att styra vårt arbete med kunder, teknik och kollegor, principer som vi tror är kritiska för våra kunders framgång i den nya digitala världen.

From Servers to Service
Vårt flaggskeppserbjudande är integration som tjänst – och vi vill gärna betona ordet tjänst (engelska ”service”). Allteftersom IT leveranserna flyttar från äldre lokala datahallar till nya nivåer av tillförlitlighet och skalbarhet i nutida molninfrastruktur ser vi att konkurrensfördelen och det tillförda värdet flyttar från servrar till service.

Hjälpsam ”vi gör det” attityd
Vad vi än företar oss, oavsett om det handlar om att driva workshops, balansera (om-)prioritering av krav eller hantera löpande support, jobbar vi hårt på att behålla en hjälpsam attityd. Vi ser möjligheter och går in i förändringar med inställningen att förändring är något som ger nya möjligheter och mer värde åt kunden.

Helhetsleverans
Vår geometriska metafor är cirkeln. Vi tar oss bara an uppdrag om vi kan applicera en holistisk approach och se att allting hänger ihop och är ömsesidigt beroende. Innovationsworkshops ska kunna omsättas till konkreta utvecklingsprojekt, och alla lösningar vi utvecklar tar vi ansvar för i drift och förvaltning. Våra utvecklare är ”full-stack” och vår organisation bygger på devops team. Det säkerställer att alla aspekter är täckta för att kundupplevelsen ska vara enkel och friktionsfri, där ingenting tillåts falla mellan stolarna.

Framtiden är ”serverless”
Det mest spännande är att resan bara har börjat. Hittills har vår leverans mest haft ett integrationsinnehåll – system som integreras med system för att automatisera manuella och felbenägna uppgifter. I vår egen process att ständigt innovera i vår integrationsplattform, från serverbaserad till virtualiserad till serverless, har vi upptäckt att vår kompetens, teknik och attityd också är tillämpbar för många andra användningsfall.

Hur vi skapar digitala affärslösningar bortom integrationer och hur vi tar med våra kunder på en resa från traditionella hostingupplägg till nästa generations managed cloud får vi återkomma till i senare blogginlägg.

Magnus Molin 
Enfo Integration

Relaterade kompetensområden