UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg februari 14, 2017

Integration med befintliga system – som att bygga ut ett gammalt hus

Jag har arbetat med integration mellan befintliga system och ”moderna” lager i över 20 år. En nyare erfarenhet för mig var att bygga ut mitt gamla hus. Eftersom man tenderar att använda sina tidigare kunskaper när man tar sig an nya utmaningar skulle jag säga att min bakgrund inom integration var otroligt värdefull under det här byggprojektet. Hur och varför? Jag ska försöka jämföra dessa projekt på några utvalda områden och kanske komma med några insikter i hur man hanterar problemen med systemintegrering under tiden.

Analys och design

När man bygger ut ett hus måste man koppla ihop strukturen, grunden och bultarna mellan de nya och de gamla delarna. Vilka väggar är bärande? Är den gamla grunden stark nog att bära upp en övervåning? Man skulle verkligen vara behjälpt av uppdaterade ritningar när man gör den här analysen. Tyvärr hade jag inga ritningar över mitt gamla hus, så jag fick springa runt och mäta, knacka på väggar för att gissa om de var bärande osv. Detta tog mycket tid och jag kunde inte riktigt vara säker på att min analys gav upphov till korrekta ritningar.

Och det var den enkla delen av analysen.

Nästa del, att ta reda på hur jag skulle ansluta infrastrukturen (avlopp, elledningar, värmerör och kranvattenrör) mellan den gamla och den nya strukturen, visade sig vara den riktiga svårigheten. För vissa delar fick jag helt enkelt ge upp eftersom det inte gick att ta reda på var kablarna gick utan att riva ned några av innerväggarna. Så vi bestämde att vi skulle fixa det under implementeringen på ett eller annat sätt.

Det här scenariot – vi vet ”vad vi vill” men har bara vaga idéer om ”var” och ”hur” vi ska åstadkomma det innan vi påbörjar implementeringen – har varit ett vanligt mönster när jag har deltagit i systemintegrering med befintliga system. Så vad har jag lärt mig av det? Det är mycket enkelt: lägg inte för mycket arbete på analys och specifikationer. En grov skiss räcker, eftersom du troligtvis ändå måste göra betydande ändringar av designen när du börjar ta ned väggarna.

Implementation och testning

Ok, då var det dags för implementeringen, eller själva byggandet. Det svåra här var att få rätt kompetens till teamet och att få teamet att verkligen arbeta som ett team. Mer än en gång fick någon av teammedlemmarna göra om eller ändra på sitt arbete när en annan teammedlem skulle försöka göra sitt jobb. Ibland flög svärorden på flera språk.

Detta är för mig ett mycket vanligt scenario vid integration av olika system i allmänhet och särskilt vid integration med gamla system. Det enkla knepet här är att någon gång försöka få in alla i samma rum och planera tillsammans, och då även ta fram en kortfattad riskanalys. Så för att kunna integrera systemen måste du vanligtvis först integrera teamet eller deltagarna. Inget nytt, men man glömmer det ändå ibland.

Ok, snart är projektet över, men först är det dags för användaracceptanstestning (UAT). På samma sätt som ibland i systemutvecklingsprojekt tenderar UAT att mest fokusera på visuella aspekter. Som färgen på kaklet eller kontrollernas utseende och känsla. Den typ av saker jag lade ned mest arbete på, som en infrastruktur av hög kvalitet, får aldrig något beröm. Men jag vet att i framtiden, när nästa fas av utbyggnaden ska sättas igång, kommer jag att ha betydligt mer nytta av den goda infrastrukturen än av kaklets färg. Kvalitet blir aldrig omodernt, men färger kan bli det.

Stefan Påsse, Integrationsarkitekt, Enfo Integration

 

Relaterade kompetensområde