UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg januari 13, 2016

Mentorprogram sporrar Enfos unga proffs

Enfo startade hösten 2015 High Potential Ambassadors Programme, HIPO, ett program vars syfte är att lyfta fram unga talanger och hjälpa dem vidare i karriären med stöd av erfarna mentorer och coaching. De sexton medarbetare som deltar har alla valts ut av Enfos ledning. Deltagarna är personer som skött sitt arbete utmärkt och som visar stor potential inför framtiden. De valda personerna kommer i lika stor utsträckning från Finland som från Sverige och de representerar flera olika delar av Enfos verksamhet. En av de personer som valts ut för HIPO-programmet är Business Consultant Matti Junkkarinen från ekonomiprocesstjänster.

Matti Junkkarinen, 34 år, började arbeta på Enfos enhet i Kuopio för drygt två år sedan. Mattis arbetsuppgifter inkluderar arbete både med det interna och det externa gränssnittet. Han är business controller för ekonomiprocesstjänsterna och även ”ZmartFinance-konsult” för lösningsplaneringen där det tas upp vilka tjänster som skall planeras för kunderna och hur dessa ska prissättas.

”Å ena sidan håller jag koll på Enfos interna ekonomi, å andra sidan kundernas ekonomi och funderar på hur vi bäst kan erbjuda dem service. Detta ger en fantastisk insyn från bägge håll! De olika rollerna påverkar varandra positivt. Jag förstår exempelvis bättre hur vi bör prissätta tjänster och vilka riskerna i anslutning till tjänsterna är”, beskriver Matti.

Mentorprogrammet för unga proffs genomförs nu för första gången hos Enfo. Inom ramen för pilotprogrammet som pågår till juni 2016 samlas gruppen sex gånger för workshop-tillfällen under en och en halv dag. Under workshoptillfällena lär deltagarna sig av varandra och av mentorerna bland annat om ledningsarbete. strategi, ekonomianalys, karriärplaneringar och utmaningar inom olika affärsfunktioner. För närvarande pågår även Enfo level up! Competence Roadshow, där deltagarna i HIPO-programmet besöker Enfos verksamhetsställen för att berätta om olika kundcase och därigenom om Enfos kompetensområden, kundernas relation till kompetensområdena och hur man levererat tjänster genom att kombinera kompetensområden.

”Syftet med programmet är att lära oss se på saker och ting ur Enfos perspektiv och att skapa nätverk som är såväl geografiska som kopplade till affärsverksamheten. Personligen vill jag utnyttja nätverkande så effektivt som möjligt för att aktivt ta kontakt med olika affärsfunktioner. Jag vill även lära mig nytt om alla delområden inom programmet, här senast HR-ledning”, berättar Matti.

Erfarenheterna av pilotprogrammet utvärderas nästa sommar och om programmet får en fortsättning inleds nästa omgång hösten 2016. Matti är väldigt glad över att ha valts som deltagare i programmet, även om det ibland innebär extra arbete.

”Mitt deltagande i HIPO-programmet har varit en positiv erfarenhet och jag tror att jag har lärt mig mycket. Arbetslivet går ju trots allt ut på att ständigt lära sig nya saker. Mitt råd till yngre kollegor är att man själv måste ta initiativ, både när det gäller arbetsmiljö och kunder”, konstaterar han.