UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg oktober 17, 2017

Den digitala tillverkningens framtidsutsikter

Under de senaste decennierna har konkurrensen inom tillverkningsindustrin varit hård när företag försökt höja effektiviteten och sänka kostnaderna för att klara sig i den globala konkurrensen. Vid sidan av kostnads- och effektivitetstryck har företag även ställts inför krav på hög kvalitet för att säkerställa precisionen i deras kundleverans. Digitaliseringen av tillverkningsindustrin har kallats den fjärde industriella revolutionen och Industri 4.0, och det finns goda skäl för det eftersom möjligheterna är enorma.

Även om det har talats mycket om digital tillverkning i några år är det endast 5 - 8 % av europeiska tillverkande företag som kan säga att de har digitaliserat sina fabriker, och 10 % har inte ens har startat sin digitala resa. Majoriteten av de återstående 80 % har redan gjort något men jag vågar påstå att digitaliseringens hela potential är oklar för många.

För att mäta prestanda använder tillverkande företag i allmänhet ett nyckeltal kallat OEE, vilket betyder Overall Equipment Efficiency och som består av följande indikatorer: tillgångars effektiva användningstid, produktionshastighet och kvalitet på tillverkat gods. Digital tillverkning kan förbättra OEE väsentligt, eftersom de digitala lösningarna påverkar alla indikatorerna. Till exempel kan prediktivt underhåll förbättra tillgångarnas effektiva användningstid, en modern digital plattform som kopplar ihop produktionsdata och tillgångs/underhållsdata kan ge helt nya insikter om hur verksamheter fungerar, och detta leder ofta även till högre kvalitet.

Tekniken för digitala tillverkningslösningar existerar redan. Det finns mycket bra sensorer, plattformar, analytiska lösningar och systemintegreringar på marknaden. I framtiden kommer vi att ha mer kompletta lösningar som förenklar och gör implementeringen mer effektiv, resultat kan uppnås snabbare och kunden kommer att dra nytta av värdet mycket snabbare. 

Jag vill påminna om att digitala tillverkningslösningar inte kommer att komma ur intet. I likhet med andra utvecklingsprojekt kräver även digital tillverkning investeringar och engagemang från ledningsteam. Vår kund Outokumpu förstod detta mycket bra och visade stort engagemang från ledningens sida genom att prioritera projektet. Resultaten talar för denna investering, eftersom Outokumpu lyckades förbättra effektiviteten i sin tillverkningsprocess.

Förväntad avkastningstid på investerat kapital för denna typ av lösningar är 6 - 18 månader och investerande företag siktar på 12 - 15 % högre effektivitet inom 2 - 4 år. Digital tillverkning är mycket lovande och jag tror verkligen att om det görs på rätt sätt kommer förväntningarna att uppfyllas och även överträffas.

Mats Eliasson, EVP Business Solutions. Mats har mer över 30 års erfarenhet från Service- och tillverkande företag, därav 15 år på ABB.

 

Läs mer om Outokumpu >>