UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
digital transformation

Blogg januari 02, 2017

Vad krävs för att lyckas med digital transformering?

Som privatpersoner bokar vi gärna boende och resor på nätet och hoppar över traditionella mellanhänder, tack vare nya digitala tjänster som Airbnb och Uber. De företag som föds digitala får lätt ett försprång över de äldre vars ryggsäckar är lastade med gamla affärsmodeller, strukturer och investeringar.

Är det då möjligt att transformera ett traditionellt företag med hjälp av nya digitala tjänster? De framgångsrika startup bolagen som tar marknadsandelar av de traditionella företagen tycks säga emot det, men det finns även exempel på framgångsrika initiativ inom etablerade koncerner.

På vår del av Enfo Integration (tidigare e-man Connect) hjälper vi dagligen stora och små företag att transformera sin verksamhet med hjälp av digitala lösningar (Digital Business Enablers). Mycket av lösningarna handlar om att integrera system och göra information tillgänglig i nya kanaler, utan inblandning av personal.

De digitala lösningarna kännetecknas av att de gör världen mindre när de kopplar ihop parter effektivt. Dessutom kan de med rätt metod och teknikval lanseras snabbt för att ge fördelar och försprång direkt. Men för att bli lättrörlig och agil ligger den största utmaningen inte i att anamma nytt utan i att slakta sina heliga kor. Två exempel följer här:

Helig ko 1 - hämmande strukturer

Enligt vår erfarenhet är det svårt att vara innovativ och lättrörlig om man sitter fast i gamla strukturer, det vill säga i traditionella organisationsuppdelningar och processer. Hos våra kunder jobbar vi som bäst i rapid development teams som tar helhetsansvar för sin lösning och där varje medarbetare får stort ansvar och förtroende. Teamen är integrerade i den beställande verksamheten och förväntar sig snabba feedback loopar från kunden. I gengäld blir även leveransen snabb och inkrementell, och därmed realiseras värdet för kunden direkt och ökar över tiden.

Helig ko 2 – övervärderade tillgångar

Ett traditionellt bolag kan även behöva ifrågasätta värdet av sina investeringar i datacenter, traditionell hårdvara och mjukvarulicenser. Tillgångar företaget sitter på kan tyvärr visa sig vara sänken på den digitala resan. Vi hjälper i stället våra kunder att dra nytta av molntjänster och förvaltar de nya digitala tjänsterna åt dem. Eftersom vi är en nästa generations managed service provider, med automatiserade processer för övervakning och deployment från start, kan kunden tillhandahålla en tjänst med ett SLA och en kostnadsmodell som är konsekvent hela vägen från konsument till oss som leverantör.

Så packa lätt och dra på dig springskorna om du vill ge dig in i den digitala transformeringsresan! Det finns goda möjligheter till framgång även för mogna löpare som vågar kasta sig ut bland ungdomarna.

Magnus Molin, Enfo Integration

Relaterade kompetensområde