UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 28, 2017

Modern dataplattform för mångformiga behov

Jag har haft möjlighet att följa med och delta från första parkett när våra kunders grundläggande informationshantering förnyas i en allt snabbare takt. Första eller andra generationens lösningar för informationshantering uppgraderas nu till en modern dataarkitektur, som i allt högre grad bygger på molntjänster. En modern dataplattform består av komponenter som möjliggör en effektiv informationshantering av mångformig information. Formbunden information är bara en del av informationshanteringen, men till detta tillhör också trendiga big data och IoT-data. En allt större andel värdefull information finns i mångformiga digitala format, som exempelvis bildfiler, e-post, snabbmeddelande, sociala medier eller logginformation. Nya teknologier gör det möjligt att nyttja mångformig information effektivt, bland annat med maskinella inlärningstekniker.

Utöver informationshantering och lagring har moderna dataplattformar till uppgift att erbjuda möjligheten att hitta och dela information. Målinriktat samarbete har blivit ett viktigt krav när det kommer till nyttjande av information. Användarna ska lätt kunna dela och kommentera hittad information. Däremot ska viktiga basuppgifter vara i ordning och väldokumenterade, så att varje användare av självbetjäningstjänsterna inte behöver uppfinna hjulet, eller i detta fall, basrapporterna. Jag anser att man kan börja prata om en ny tidsera när det kommer till metadata för att hitta information, som i en modern dataplattform allt oftare betjänas med en separat datakatalogkomponent. Datakatalogen har till uppgift att erbjuda funktionalitet för att nyttja och administrera metadata som beskriver organisationens informationsinnehåll. Datakatalogen berättar vilken information som finns var, den ger möjlighet att kommentera informationsinnehållet och i bästa fall erbjuder den åtkomst direkt till informationen om användarens användarrättigheter tillåter det. Separata datakatalogskomponenter eller åtminstone likande funktionalitet som en del av en annan produkt finns hos flera teknologileverantörer i branschen, till exempel Microsoft, IBM, SAP och Qlik.

 Dataplattform används för att förutse underhållsbehov

Ett tillämpningsområde för moderna dataplattformar finns redan i branschen, där vettigt underhåll av en produktionsanläggning kräver nyttjande av en mängd tillgänglig information för att förutse underhållsbehovet. Som värst kan alltför långa underhållsintervall i industrin leda till dyra produktionsavbrott och en tidig förnyelse av anläggningen. På andra sidan av myntet orsakar ett överdrivet underhåll inte bara onödiga material- och arbetskostnader, utan också onödiga servicestopp i produktionen. En modern dataplattform tar emot omfattande information från produktionslinjen, produktionssystemet, system för underhållsinformation, olika externa system så som utrustningstillverkare och bildar på basis av detta en aktuell lägesbild av underhållsbehovet. Genom att nyttja olika slags information möjliggör de maskinella inlärningsfunktionerna i de moderna dataplattformarna nya effektiva sätt att optimera servicebehovet.

Flexibelt underhållsbehov

Bland bilarnas servicelampor hittar vi ett förenklat exempel från vardagen på hur man kan förutse underhållsbehoven. Redan för tjugo år sedan började premiumbilar komma med servicelampor som möjliggjorde ett varierande underhållsintervall. Utan att ta ställning till hur mycket som var ren marknadsföring, och hur mycket som var ett verkligt behov av underhåll, så var åtminstone löftet till kunden tydligt. Bilunderhållet skulle bestämmas utifrån det faktiska behovet av driftsförhållanden, och inte enbart utifrån kalendrar och kilometrar. Tillverkare meddelar generellt inte exakt vad de baserar sina kalkyler på när det kommer till servicelampor. Det vanligaste är dock sensorer som mäter oljeegenskaperna och/eller minskar oljeföroreningarna baserat på realiserade körcykler med beaktande av bland annat driftstemperaturen.

Snabbt i gång med en startportfölj

Hos Enfo har vi tagit fram en startportfölj, som gör det möjligt att enkelt komma i gång med den ofta besvärliga informationsinsamlingen från en produktionslinje. Portföljen innehåller en samling bassensorer, utrustning och programvara, sensorernas information förmedlas direkt till en molntjänst för nyttjande. Med startportföljen kommer man snabbt i gång med att nyttja data från kundens produktionslinje i en modern molnbaserad dataplattform. LÄS MER >>

Mika Naatula, Senior Vice President, IT Transformation