UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg maj 31, 2016

Nya karriärmöjligheter tack vare outsourcingen

Syftet med de outsourcinglösningar som Enfo erbjuder är att minska kostnaderna, göra verksamheten effektivare och frigöra företagets tid till dess egen kärnverksamhet. Ibland händer det att kundens anställda följer med till Enfo när verksamheten går över. Detta skedde exempelvis när Pohjolan Voima outsourcade sin ekonomiadministration till Enfo 2014. Anne Ala-Kokkila var då en av de anställda som följde med till Enfo. Hur ser outsourcingen ut i den medföljande personalens ögon?

Före outsourcingen hade Pohjolan Voima under flera års tid utvecklat centraliseringen och ledningen av ekonomiadministrationen genom harmonisering och standardisering. Under arbetet med uppdateringen av strategin diskuterades ofta vad som är företagets egen kärnkompetens och vilka experttjänster som kunde skaffas externt.

"Jag anade att någonting skulle hända, men outsourcingen kom dock som en liten överraskning. Det viktigaste vi fick höra var att alla skulle få behålla sina jobb. Hela teamet på tolv personer följde med, vilket underlättade i övergångsfasen – vi drog åt samma håll, något som vi gör fortfarande, säger Anne Ala-Kokkila, Specialist, Accounting.

"Processen framskred snabbt, och jag jobbade för Enfo redan två veckor efter att vi hade informerats. I samband med beskedet kom Enfos ledning direkt och presenterade företaget och vi diskuterade de tankar som outsourcingen väckte. Vi fick smälta beskedet några dagar och sedan träffade vi representanter från Enfo på nytt, minns Anne.

Anne tycker att det var bra att övergången till den nya arbetsgivaren gick snabbt. "Det underlättade att fick bekanta oss med Enfos representanter. Den första dagen på det nya arbetet stod våra arbetsplatser redo och prydda med välkomstblommor. Jag kände snabbt att jag var en i gänget", beskriver Anne. "Även långt efter outsourcingen ville man på företaget försäkra sig om att allt var väl och enhetschefen diskuterade med alla dem som var berörda av övergången."

Outsourcingen utvidgade arbetsbeskrivningen

"80 procent av min arbetstid ägnar jag åt uppgifter kopplade till Pohjolan Voima. Outsourcingen har inneburit att min arbetsbeskrivning har utvidgats, något som är motiverande. Jag tror uppriktigt att Pohjolan Voima ville att vi skulle komma till ett ställe där vi skulle kunna utvecklas yrkesmässigt", säger Anne.

Anne är också nöjd med den möjlighet till distansarbete som Enfo erbjuder. "Tack vare distansarbete är det lättare att förena familj med arbete. Enfo har en okomplicerad inställning till flexibilitet i arbetet: det behöver inte vara normal arbetstid varje dag."

Det enda dåliga som outsourcingen förde med sig var att arbetsvägen blev längre. "Vi hade precis flyttat med familjen från Sockenbacka till Nordsjö, det vill säga i helt motsatt riktning av stan. Möjligheten till distansarbete underlättar dock vardagen. Kanske det också visar hur bra jag trivs på Enfo – trots de långa arbetsvägen!"