UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg juni 01, 2017

On Demand App Generation (ODAG) i Qlik

Mängden data ökar lavinartat och det som för bara några år sen ansågs extremt, är idag normalt. Trenden fortsätter och detta kräver nya sätt att hantera all information. Qliks nya ledord är "leave data where it is" och "On Demand App Generation" svarar upp mot detta krav, samtidigt som full funktionalitet med den unika, associativa datamodellen, som vi är vana vid, bibehålls.

Qliks huvudsakliga produkter, QlikView och Qlik Sense ligger i minnet vilket skapar möjligheter till mycket snabba responstider, men det skapar också utmaningar när stora datamängder skall tacklas.
I QlikView har det länge funnits en funktion kallad ”Direct Discovery”, där applikationen är direktuppkopplad mot en databas och allt eftersom urval görs skjuts frågor som matchar urvalet. Detta var mer av en experimentell funktion som i praktiken inte var optimal då den genererade väldigt mycket trafik på nätverket.

On Demand App Generation (ODAG) är Qliks sätt att tackla problemet att hantera mycket data men ändå nyttja en kraftfulla associativa datamodell vi är vana vid. Genom att låta användaren generera en egen app, med just det data som är relevant behöver inte all data processas och vinsterna blir uppenbara. Med ODAG kan du enkelt och effektivt låta användaren titta på all data,hur stor den än är, utan att detta påverkar din miljö negativt. Stora transaktionstabeller med flera miljarder rader är nu inte längre något problem.

 Så hur fungerar ODAG?

Rent användarmässigt går användaren in i en applikation som innehåller aggregerad data och summeringar baserat på hela populationen. I appen gör användaren sina urval, det kan handla om regioner, kunder eller ett tidsspann. När urvalen genererar en av utvecklaren godkänd datamängd visas en knapp, vilken låter användaren generera en app som innehåller all data ner på lägsta nivå där vidare analys kan göras. Användaren kan skapa hur många appar som helst och beroende på inställningar spara eller publicera dom för andra. De kan även automatiskt raderas efter en viss tidsperiod förfallit. Märker utvecklaren att samma urval genereras väldigt många gånger kan denne välja att lyfta ut koden och göra en permanent applikation i syfte att snabbare låta användarna komma åt data. Rent tekniskt så är det ganska simpelt. Två applikationer skapas, en översiktsapp med aggregerad data och en detaljapp ämnad till att visa djupgående analyser. Den aggregerade appen skapar queries baserade på de urval som görs, vilka därefter populerar variabler i detaljappens skript. Vid laddning av denna extraheras då endast ett subset av hela datamängden, data som är relevant och hanterlig.  ODAG kan inte bara generera SQL-kod utan även MDX och är därför även kompatibel med kuber som datakälla.

Var finns ODAG?

ODAG finns idag i QlikView och som en extension till Qlik Sense även om det på sikt, precis som i QlikView kommer ingå i grundprodukten inom en snar framtid.

 När ODAG kan kombineras med Big Data-indexering i Qlik har vi ett mycket kraftfullt verktyg men mer om detta i ett framtida inlägg! ' 

Johan Engberg, Business Intelligence Consultant, Enfo Data & Analytics