UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg oktober 28, 2015

API Management, något på allas läppar just nu?

API Management är något som diskuteras väldigt mycket och väldigt brett just nu inom IT Sverige (och övriga världen).

De flesta stora ”hyper” (om ni ursäktar svengelskan) uppstår genom en utlösande faktor, eller ”hype trigger” som Gartner pratar om. ”Triggern” (mer svengelska) i fallet API Management är utan tvekan smarta mobiler och Internet-of-things.

Lyssnar man på de stora leverantörerna i branschen så kommer API’er att frälsa världen och alla företag att göra stora vinster på sina API’er. Dock är det långt ifrån alla företag som har en ”utåtriktad” marknad och faktiskt har behov av att nå smarta mobiler eller andra ”Internet saker”.

För dem då, är API Management något bredare eller bara nischat till de företag som behöver och livnär sig på mobila appar? Jodå, jag vill hävda att alla kan ha stor nytta av API Management och ska strax berätta mer men först backar vi i historien lite.

Vi har ju alla hört om dessa stora omvälvande teknikgenombrott tidigare, t.ex. Big Data, Hybrid Cloud, m.m. men väldigt få av dem har visat sig vara så omvälvande i verkligheten, åtminstone för de flesta. De som gett sig in i något av dessa har dock oftast haft nytta av sina investeringar och har förenklat sin IT-vardag, men de har inte direkt frälst världen. En annan lite överhypead teknik som kom för snart 10 år sedan är SOA (Service Oriented Architecture), men där är det många fler som lyckats komma i mål och kunnat utnyttja sin SOA plattform. Tyvärr är det dock många som aldrig kom hela vägen och för dem är API Management goda nyheter för nu får de en ny chans…

Tittar man nämligen lite mer abstrakt på det hela så kan man faktiskt ana ett mönster inom de flesta tidigare hyper, en gemensam nämnare, nämligen ordning och reda! ”Ordning och reda” är något vi på Enfo Zystems har jobbat med sedan vi startade 2001 och är också det huvudsakliga syftet, eller målsättningen, med SOA.

Enligt vårt sätt att se på det så skapar man enklast ordning i sina IT processer och system genom tydliga processer och ett utpekat ägandeskap. Något vi tydligt adresserar i vår metodik Baseline och de färdigt paketerade lösningarna för t.ex. ICC (Integration Competence Center) vi tillhandahåller.

Ägandeskapet för områden eller system kommer att hjälpa dig att samla din ”data-mängd”. Data-mängden kan vi sedan använda för ett införande av MDM (Master Data Management).

Tydliga processer och ett ICC kommer att hjälpa dig att förstå och kunna samla data och hitta dina intressenter för ditt data.

Genom att dra nytta av all samlad kunskap inom SOA och de rutiner och processer vi använt för SOA under snart 10 år kan vi hjälpa dig med att förenkla och effektivisera ett införande av API Management.

Jag vill som sagt hävda att alla kan dra nytta av API Management genom att skapa just ordning och reda. Och då menar jag ordning och reda på ditt data vilket du uppnår genom MDM, för vad API Management handlar om är just att dela data.

Kort och gott att någon tillhandahåller ett sätt att komma åt data för någon annan.

Det finns tre huvudtyper av API’er: Mobila API’er, Webb API’er och Affärs API’er. Mobila API’er är det som de flesta riktar in sig på och allmänt pratar om men som rätt få faktiskt har nytta av eller behöver.

Webb API’er är oftast mer tekniska och tjänar till att hantera olika typer av webb lösningar. Det kan vara portaler för kundtjänst, t.ex. ”Mina sidor” eller liknande, webbhandel, eller andra typer av tjänster mot en webbapplikation.

Affärs API’er är oftast interna ”kopplingar” mellan olika system eller applikationer där man strävar efter att kunna exponera data från olika system på ett enhetligt sätt.

Gemensamt för samtliga API-typer är att de exponerar data och därför är MDM en så viktig faktor i ett lyckat API Management genomförande. Mer om MDM- och API-hanteringen i en ny bloggartikel vid senare tillfälle…

Anders Wasén, Senior Lösningsarkitekt B2B och API, Enfo Systems